Inhoudsopgave

Alimentatie en vermogen

In hoeverre telt het eigen vermogen van de alimentatieontvanger mee?

Regelmatig krijg ik deze vraag gesteld. De alimentatiebetaler kan het bijvoorbeeld oneerlijk vinden dat er wel om alimentatie wordt gevraagd, terwijl diegene over vermogen beschikt. Het kan ook zijn dat degene die al een tijdje partneralimentatie ontvangt ineens een erfenis ontvangt.

Vervalt het recht op partneralimentatie als de alimentatieontvanger inkomsten uit vermogen ontvangt?

Voor zowel de ontvanger als de betaler van partneralimentatie is het van belang om te weten op basis waarvan  de rechter een afweging maakt.
Er wordt in ieder geval rekening gehouden met inkomen uit vermogen naast het gewone inkomen uit werk of een uitkering.  
Inkomen uit vermogen kan rente zijn – al is dat op dit moment niet zo veel. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld huurinkomsten omdat je een woning of kamer hebt die je verhuurt. In dat geval wordt er rekening gehouden met de daadwerkelijke inkomsten uit verhuur en de kosten die worden gemaakt om de woning of kamer te verhuren.

Moet de alimentatieontvanger interen op eigen vermogen?

Het kan zijn dat de alimentatiegerechtigde over een aanzienlijk eigen vermogen beschikt uit bijvoorbeeld een erfenis of de verdeling van het huwelijkse vermogen. In dat geval zijn alle feiten en omstandigheden van belang om te kijken of het reëel is dat de ontvanger inteert op vermogen en dus daarom minder of geen partneralimentatie zal ontvangen.
Of de rechter zal bepalen dat de alimentatiegerechtigde moet interen op het vermogen is over het algemeen moeilijk in te schatten. Het gaat om alle feiten en omstandigheden en natuurlijk ook wie deze naar voren brengt en de onderbouwing daarvan.

Welke omstandigheden zijn van belang om te bepalen of de alimentatiegerechtigde moet interen?

–          de omvang van het vermogen
–          inzage verstrekken in het vermogen
–          leeftijd van de alimentatiegerechtigde
–          pensioenvoorzieningen aan de zijde van alimentatiegerechtigde
–          zijn er specifieke kosten te verwachten in de toekomst

Natuurlijk kunnen ook nog andere omstandigheden een rol spelen. Van de hiervoor opgesomde omstandigheden is in de rechtspraak al eens bepaald dat deze van belang zijn om te bepalen of de alimentatiegerechtigde moet interen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Vragen?

Meer weten over bovenstaand artikel? Neem vrijblijvend contact op met Nynke de Jager, bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn