Inhoudsopgave

Afvalcontainer voor incontinentiemateriaal mag worden geplaatst in de buurt van een woning

Het bestuur van een afvalbedrijf wil een verzamelcontainer voor incontinentiemateriaal en luiers plaatsen in de buurt van een woning. De bewoner vreest dat dit leidt tot aantasting van zijn woon- en leefklimaat. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet beoordelen of deze locatie onaanvaardbare gevolgen voor omwonenden heeft.

Als een afvalverwerkingsbedrijf een locatie kiest voor een verzamelcontainer, moet het een afweging maken tussen alle betrokken belangen. Het dagelijks bestuur maakt daarbij gebruik van de eigen ‘Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen’.

Geen stankoverlast

Het geschil over de container belandt bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens de Afdeling heeft het bestuur netjes allerlei belangen afgewogen. Zo is onderzocht of de verzamelcontainer voldoende bereikbaar is voor voetgangers en mindervaliden, en of er voldoende takelruimte is om de verzamelcontainer te ledigen. Ook is de afstand van de container tot de erfgrens en het huis van de omwonende onderzocht. Alles was in lijn met de richtlijnen. Verder heeft het dagelijks bestuur alternatieve locaties onderzocht, maar die waren ongeschikt. Bovendien heeft het bestuur de verkeerssituatie ter plaatse bekeken, zoals het nabijgelegen kruispunt en de breedte van de straat. De verkeersveiligheid bij het plaatsen van de verzamelcontainer blijft voldoende gewaarborgd. Tot slot heeft het dagelijks bestuur toegelicht dat er geen stankoverlast wordt verwacht en dat de geluidsoverlast van het gebruik en legen van de container – gezien de afstand tot de woning – niet onaanvaardbaar is.

Alternatieven

De omwonende kwam met twee alternatieven voor de locatie. Beide zijn ongeschikt: een locatie ligt in het beschermingsgebied van een waterschap. De locatie aan de overkant van zijn straat, voor de ingang van de speeltuin, heeft volgens het bestuur meer nadelen: daar belemmert de container de toegang tot de speeltuin en zou de container direct onder het raam van een appartementencomplex komen te staan.

Geluidshinder

De Afdeling bestuursrechtspraak kan en mag niet beoordelen of het dagelijks bestuur terecht voor deze locatie van de verzamelcontainer heeft gekozen. Zij kan slechts beoordelen of de nadelige gevolgen van deze locatie onevenredig zijn in verhouding tot de te dienen doelen. De Afdeling constateert dat de omwonende geen onaanvaardbare overlast zal ondervinden. De geluidshinder is beperkt omdat de container op 23 meter van zijn huis staat, een geluidsarm openingsmechanisme heeft en gemiddeld maar eens per week gedurende vijf minuten wordt geledigd. Het dagelijks bestuur mocht dus de voorkeur geven aan de gekozen locatie. De bewoner moet er maar mee leren leven.

ECLI:NL:RVS:2023:1844

Bron:Raad van State| jurisprudentie| ECLI:NL:RVS:2023:1844 202204590/1/R1| 09-05-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn