Inhoudsopgave

2021, een nieuw jaar: denkt u aan de indexering van de alimentatie?!

Ieder jaar per 1 januari moet de alimentatie  geïndexeerd worden. Lees verder hoe u dit aanpakt.

Alimentatie met 3% omhoog

De indexeringscijfers per 1 januari 2021 voor de partner- en kinderalimentatie zijn in november bekend geworden. Zie ook  ons eerdere bericht hierover. Alle alimentaties worden per 1 januari 2021 op grond van de wet geïndexeerd/verhoogd met 3%. Dit is alleen anders wanneer hierover onderling afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Als alimentatieplichtige dient u zelf aan de indexering te denken!
Als alimentatiegerechtigde kunt u de alimentatieplichtige hierop wijzen.

Berekening van het nieuwe alimentatiebedrag

Een berekening van het nieuwe bedrag per 2021 maakt u hier.

Voorbeeldtekst voor de brief aan uw ex-partner

Een voorbeeldtekst om uw ex-partner te herinneren aan de indexering vindt u hieronder.

Beste ………………….,

Zoals je weet wordt ieder jaar de alimentatie geïndexeerd. Het afgelopen jaar heb je € ……. per maand aan kinderalimentatie betaald en €……. per maand aan partneralimentatie.


Het indexeringscijfer dit jaar is 3%. Vanaf 1 januari 2021 maak ik dan ook aanspraak op de indexering en vraag je vriendelijk om per die datum de nieuwe alimentatie betalen van € …… voor kinderalimentatie en € ……. aan partneralimentatie.

 

Meer informatie over indexering kun je vinden op www.lbio.nl/indexering. Hier kun je ook zelf de berekening maken.

Dank alvast voor je medewerking.

Wanneer de indexering al jarenlang niet is betaald dan is het mogelijk om tot vijf jaar terug aanspraak te maken op de ‘vergeten’ indexering. In dat geval maakt u berekening van de achterstand op www.lbio.nl/indexering en voegt u de berekening aan uw brief toe. Vermeldt daarbij ook de volgende tekst in uw brief:

Ik maak hierbij ook aanspraak op de indexering van de afgelopen vijf jaren. Het totaal bedraagt € ……………
Ik verzoek je dit bedrag binnen een week na heden alsnog aan mij te voldoen op rekeningnummer …………..

Uw ex-partner werkt niet mee

Als uw ex-partner niet bereid is om mee te werken aan de verhoging, kunt u de deurwaarde of het LBIO inschakelen. De alimentatie moet dan wel in een beschikking (= rechterlijke uitspraak) zijn vastgelegd.

Wijziging van de alimentatie, bijv. door Corona

Wanneer er sprake is van een relevante wijziging in de omstandigheden bij u of uw ex-partner, bijvoorbeeld door inkomensverlies als gevolg van de Coronacrisis, kunt u de alimentatie laten wijzigen. Zie ook ons artikel over inkomensverlies en alimentatie. Neem contact met ons op om te bezien wat uw mogelijkheden zijn!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Gratis online familierechtspreekuur

U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht aan ons voorleggen. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn