Inhoudsopgave

Mijn ex-partner heeft zijn baan opgezegd en kan daardoor de alimentatie niet meer betalen. Wat nu?

Het uitgangspunt is dat alimentatie kan worden gewijzigd als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Dat geldt voor zowel partner- als kinderalimentatie. Als er sprake is van een wijziging, dan kunnen ex-partners in samenspraak andere afspraken maken, maar als partijen geen overeenstemming bereiken zal een rechter het bedrag moeten vaststellen.

Bij de bepaling van het alimentatiebedrag wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen dat wordt verworven, maar ook met het inkomen dat iemand redelijkerwijs kan verwerven. Maar hoe gaat de rechter om met de situatie dat er sprake is van een verwijtbaar inkomensverlies?

Stappenplan

De rechter hanteert het volgende stappenplan:

 1. Is de inkomensvermindering aan de alimentatieplichtige zelf te wijten?

Nee: er dient met de vermindering rekening te worden gehouden.

Ja: stap 2

 1. Is het verminderde inkomen voor herstel vatbaar?

Ja: inkomensverlies blijft buiten beschouwing

Nee: stap 3

 1. In hoeverre is het gerechtvaardigd dat met de inkomensvermindering geheel of gedeeltelijk rekening wordt gehouden?
  Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang: had de betaler zich moeten onthouden van de gedragingen die tot de inkomensvermindering hebben geleid of is er sprake van pech of een ongelukkige samenloop van omstandigheden?
  Verder is van belang dat er geen rekening wordt gehouden met de alimentatiebetaler die zijn inkomen of vermogen bewust verbrast om zo niet aan de alimentatieverplichting te hoeven voldoen.
  Mochten de omstandigheden een reden zijn om rekening te houden met de verandering van het inkomen, dan zal de rechter dat doen.
  Mocht dit echter niet het geval zijn dan ga je naar stap 4.
 1. Beschikt de alimentatieplichtige ook nog na voldoening van de alimentatie feitelijk over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van zijn eigen bestaan te voorzien?

Ja: geen reden voor een wijziging.

Nee: stap 5

 1. Komt de alimentatieplichtige bij de berekening van zijn feitelijke draagkracht onder 90% van de op hem toepasselijke bijstandsnorm?

Ja: wijziging, omdat de betaler niet onder deze grens mag zakken.

Nee: stap 6

 1. De rechter zou rekening kunnen houden met een inkomensdaling, maar dient de beslissing duidelijk te motiveren. Hierbij geldt ook nog dat er zwaardere motiveringseisen gelden als het gaat om een relatief grote onherstelbare inkomensvermindering.

 Conclusie

De alimentatieontvanger hoeft niet direct bang te zijn dat de alimentatiebetaler stopt met werken of ineens genoegen neemt met een minder goed betaalde baan. De verantwoordelijkheid voor de door de betaler zelf gecreëerde situatie wordt bij de alimentatiebetaler gelaten en niet afgewenteld op de alimentatieontvanger. Dat maakt dat de alimentatiebetaler zich ook bewust dient te zijn dat een door hem zelf teweeg gebracht inkomensverlies niet zonder meer zal leiden tot een wijziging van de alimentatie.

Wilt u meer weten over partner- of kinderalimentatie? Of wilt u weten of in uw situatie er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden die kan leiden tot een verandering in de alimentatieverplichting?

Neem dan contact op met ons kantoor of mail naar familierecht@dekempenaer.nl.  Wij helpen u graag verder.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn