Inhoudsopgave

Seminar Zorg en Wonen: bouwstenen voor een zorgzame samenleving

In onze praktijk zien wij bij de sectoren Zorg & Welzijn en Bouw & Corporaties een toename van juridisch complexe vraagstukken op het gebied van zorg en wonen.​​​​
Wij delen graag onze kennis en willen in gesprek gaan met organisaties en instellingen die juridische problemen ervaren op dit gebied. Daarom organiseren wij op dinsdagmiddag 7 november van dit jaar een Seminar Zorg en Wonen waaraan organisaties en instellingen die werkzaam zijn in de zorg, gratis kunnen deelnemen. ​​​​

Onderwerpen en vragen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

  • De overheid krijgt door de Regiewet meer invloed op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Welke impact heeft deze Regiewet op het werkveld wonen en zorg?
  • Welke consequenties heeft de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2024) voor de zorgsector, met name op het gebied van de ruimtelijke planning van zorgvoorzieningen? Kunnen gemeenten met behulp van de wet de locatie en bouw van zorginstellingen en zorgwoningen beter afstemmen op de behoeften van de lokale bevolking? Zal dit resulteren in een efficiëntere inzet van zorgfaciliteiten en een betere spreiding van zorgvoorzieningen? Welke invloed kunt u uitoefenen?
  • Kan een zorgovereenkomst worden opgezegd, zo ja, hoe? Wat gebeurt er dan met de huurovereenkomst? En vice versa?

Interesse?
Laat het ons weten! Wij zijn benieuwd naar onderwerpen of vragen die bij u leven op dit gebied. Zo kunt u als deelnemer mede invulling geven aan het seminar. 
Graag ontvangen wij uw reactie per mail@dekempenaer.nl vóór 15 augustus.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn