Inhoudsopgave

Seminar Zorg en Wonen • 7 november 2023

bouwstenen voor een zorgzame samenleving

Op 7 november 2023 organiseren de sectoren Zorg & Welzijn en Bouw & Corporaties van De Kempenaer het seminar “Zorg en Wonen bouwstenen voor een zorgzame samenleving” in de Koepelgevangenis Arnhem.

Programma

14.45 – 15.00 uur   ontvangst in de Kapel

15.00 – 15.35 uur   documentaire ‘Schaduwvolk’

Een korte documentaire over de 23-jarige stadsnomade Jan, die door diverse tegenslagen in het leven in een tent in het Stadsblokkenpark naast de Rijn in Arnhem is beland. Jan valt, door zijn jonge leeftijd en doordat hij niet drugsverslaafd is, buiten de criteria van veel opvangcentra. Hij heeft geen identiteitsbewijs en moet daardoor alternatieve manieren vinden om aan geld te komen. Jan is vast komen te zitten in een tweestrijd tussen de vrijheid van het dakloze bestaan en de hunkering naar een leven met een dak boven zijn hoofd. Documentairemaker Gus Wickerhoff volgt hem maandenlang en onderzoekt de problematiek waar hij tegenaan loopt. Gus won met deze documentaire het Gouden Hert 2023 (filmfestival Go Short Arnhem) voor beste non-fictie.

15.45 – 17.15 uur   workshop 1 Bouwen en Wonen

15.45 – 17.15 uur   workshop 2 Wonen en Zorg

17.15 – 17.30 uur   gezamenlijk afronden seminar in de kapel

17.30 – 18.30 uur   borrel in de Koepel

Tijdens workshop 1 zal onder meer aandacht worden besteed aan de impact van de in voorbereiding zijnde Regiewet, de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet op het gebied van ruimtelijke planning en de gevolgen van het Didam-arrest voor grondexploitatie en ruimtelijke ontwikkelingen.

In workshop 2 komen o.a. de volgende vragen c.q. onderwerpen aan bod: Wat gebeurt er met de huurovereenkomst als de zorgovereenkomst wordt opgezegd en vice versa?; het principe van het scheiden van Wonen en Zorg; het belang van een duidelijk koppelbeding bij een gemengde huur- en zorgovereenkomst; de rechtsgevolgen van het “voor gezien” tekenen van een meerpartijenovereenkomst.

Interesse?

Er is nog plek! Aanmelden voor het seminar kan via mail@dekempenaer. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Els Koot via e.koot@dekempenaer.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn