Inhoudsopgave

Webshop en betaaldienst moeten wettelijke informatie aan klant verstrekken

Steeds vaker bieden webshops de mogelijkheid om achteraf te betalen. Consumenten gaan dan een koopovereenkomst aan met de webwinkel én een kredietovereenkomst met de betaaldienst. Beide moeten zich aan informatieverplichtingen houden.

Een vrouw bestelt een product bij een webwinkel. Zij kiest daarbij voor ‘uitgestelde betaling’ via betaaldienst Klarna. Als zij de factuur niet betaalt, stapt de webwinkel naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De webshop eist betaling van de hoofdsom (€ 237) en van de wettelijke rente en incassokosten. De vrouw stelt dat zij de factuur nooit heeft gekregen. Zij was in de tussentijd verhuisd. Haar nieuwe adres en een nieuw e-mailadres had zij doorgegeven, maar die zijn bij de webwinkel niet goed geregistreerd. Ze stelt de factuur zeker te hebben betaald als zij die had gekregen. De hoofdsom wil ze betalen, de bijkomende kosten niet.

Informatieverplichtingen

Omdat dit een consumentenovereenkomst op afstand betreft, moet de kantonrechter nagaan of de webwinkel heeft voldaan aan zijn verplichtingen. Ter bescherming van consumenten moeten dergelijke overeenkomsten voldoen aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek. Die gaan onder andere over de prijs van het product, de wijze van betaling en levering, betaaltermijnen en over het recht op ontbinding. Het gaat om ruim 25 verplichtingen. Deze webshop heeft alleen een factuur overgelegd, maar hierin staat niet alle informatie die de wet eist.

Consument beschermen

De kantonrechter is verplicht aan een schending van de informatieverplichtingen gevolgen te verbinden door passende maatregelen te nemen die de consument beschermen. In deze zaak vernietigt de kantonrechter de koopovereenkomst voor 25 procent, zodat de koopsom met dit percentage wordt verminderd. Dat de vrouw dit te laat heeft betaald, komt wel voor haar rekening en risico. Ze had immers de producten besteld vóór haar verhuizing en de wijziging van haar e-mailadres.

Kredietovereenkomst

Maar de vrouw heeft ook een rechtsverhouding met Klarna, die de vordering van de webshop heeft overgenomen. Omdat dit een vorm is van uitgestelde betaling, is sprake van een consumentenkredietovereenkomst, waarop ook wettelijke bepalingen van toepassing zijn om consumenten te beschermen. In de voorwaarden van Klarna staat dat zij bij te late betaling aanmaningskosten in rekening kan brengen. Maar Klarna heeft niet voldaan aan al haar wettelijke informatieverplichtingen, zoals de verplichting een kredietwaardigheidstoets uit te voeren. Daarom vernietigt de kantonrechter de kredietovereenkomst. Het gevolg daarvan is dat de vrouw het geleende geld moet terugbetalen aan de webshop, en dat de webshop de al betaalde krediet- en vertragingsvergoeding moet terugbetalen aan de vrouw. Opgeteld moet de vrouw drie kwart van de hoofdsom betalen, maar omdat zij in verzuim is gebleven het geleende geld terug te betalen, moet zij ook de proceskosten betalen. Die zijn – helaas voor haar – hoger dan het voordeeltje van één kwart van de hoofdsom.

ECLI:NL:RBZWB:2024:1338

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant | jurisprudentie | ECLI:NL:RBZWB:2024:1338 10788557 CV EXPL 23-4524 (E) | 27-02-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn