Inhoudsopgave

Voorraadverschillen zijn verantwoordelijkheid voor installateur

Een installateur van zonnepanelen slaat materialen van het bedrijf, waarvoor hij werkt, op in zijn eigen magazijn. Totdat wordt ontdekt dat er spullen ontbreken. Dan ontstaat een geschil over de voorraadverschillen.

Deze zaak gaat over een bedrijf, dat zich bezighoudt met de aan- en verkoop van zonne-energie, en een installateur, die in opdracht van dit bedrijf zonnestroomsystemen bij klanten van het bedrijf installeert. Voor dat laatste hebben zij een raamovereenkomst gesloten. Daarin staat dat de installateur materialen van het bedrijf zelf in voorraad houdt en steeds een goede administratie daarvan bijhoudt.

Voorraadverschil

Als het bedrijf op een dag de spullen ophaalt, blijkt dat de technische voorraad (die daadwerkelijk bij de installateur lag) lager is dan de administratieve voorraad (de voorraad die daar aanwezig had moeten zijn). De installateur is op grond van de raamovereenkomst aansprakelijk voor het verschil. Samen met bijkomende kosten bedraagt de schade voor het bedrijf ruim € 21.000. Als de installateur niet betaalt, stapt het bedrijf naar de rechtbank Rotterdam.

No shows

De installateur ontkent dat er een verschil is. Hij eist juist € 10.140 van het bedrijf. In drie maanden zijn er 26 ‘no shows’ geweest: opdrachten die op het laatste moment niet doorgingen. Hij wil best het financiële risico van een paar no shows accepteren, maar zoveel is niet meer redelijk en billijk – en dus onrechtmatig. Dit liquiditeitsverlies – wat hij had kunnen verdienen als de klussen waren doorgegaan – moet het bedrijf vergoeden. Dat weigert het bedrijf: de installateur had no shows moeten melden en dan werd hij daarvoor gecompenseerd. De no shows die wel zijn aangemeld zijn vergoed, andere no shows zijn bij het bedrijf niet bekend.

Schade vergoeden

De installateur verliest de kwestie over het voorraadverschil. Op grond van de raamovereenkomst heeft hij de verantwoordelijkheid om te controleren of hij alle materialen van het bedrijf daadwerkelijk heeft gekregen. Daarover klaagde hij nooit; hij controleerde zelfs nooit de pakbonnen van de geleverde spullen. Het bedrijf mocht ervan uitgaan dat het alles netjes aan de installateur had geleverd. Toen het bedrijf de spullen weer ophaalde, reageerde de installateur niet op vragen over de voorraadverschillen en ook niet op facturen en sommaties. Volgens de kantonrechter staat dan wel vast dat er sprake was van een voorraadverschil. De installateur is aansprakelijk voor dat voorraadverschil en moet de schade vergoeden.

Werkelijke kosten

Moet het bedrijf een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten van de installateur betalen als gevolg van de no shows? Nee. De afspraak is dat het bedrijf een vaste vergoeding zou betalen voor elke no show. Dit is géén vergoeding voor de werkelijke kosten die de installateur heeft gemaakt. Alle no shows die de installateur heeft aangemeld, zijn vergoed. Maar nu tovert hij nieuwe no shows uit de hoed en maakt aanspraak op vergoeding van de werkelijke kosten en winstderving. Daarover zijn nooit afspraken gemaakt. De installateur claimde dit omdat hij vond dat het bedrijf ‘zeurde’ over de voorraadverschillen. Die vergoeding krijgt hij dus niet.

ECLI:NL:RBROT:2023:10464

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:10464 10438175 CV EXPL 23-9960 | 09-11-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn