Inhoudsopgave

Verhuizen | Echtscheiding met kinderen

Het is belangrijk vooraf goede en heldere afspraken te maken over het verhuizen van de ene of andere ouder. Er wordt veel geprocedeerd over de vraag wat voor een kind een acceptabele afstand is om in het kader van de omgangsregeling af te leggen. Het antwoord op die vraag is echter afhankelijk van de specifieke situatie. De hoofdregel is dat ouders van een kind dat 50-50 bij hen beide verblijft, zodanig dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen dat het kind vanaf beide ouders met enig gemak naar school en vrienden/vriendinnen kan.

Staat uw ex-partner op het punt te verhuizen en wordt de afstand te groot, maar wil uw ex-partner de verhuizing toch doorzetten, neem dan direct contact met ons op.  In een kort geding kunnen wij de rechter vragen om spoedmaatregelen te treffen. Die kunnen inhouden dat de rechter bepaalt dat de 50-50 zorgregeling wijzigt op het moment dat de verhuizing doorgaat. Het is dan kiezen of delen voor de verhuizende ouder. Ook hier geldt, dat het belang van uw kind(eren) centraal staat!

Daar waar het kind één keer per 14 dagen een weekend naar de andere ouder gaat, speelt de afstand een minder belangrijke rol. Hier komt de vraag om de hoek, hoe er om gegaan wordt met sport- en andere sociale verplichtingen in het weekend. Wij helpen u graag hier een oplossing in te vinden. Dit kan via mediation.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn