Inhoudsopgave

Vereffening

Vereffening nalatenschap

Het vereffenen van de nalatenschap is het voorbereiden van de verdeling van de erfenis. Niet in alle gevallen moet er vereffend worden. De wet bepaalt in welke gevallen dat moet gebeuren.

U moet vereffenen als één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

  1. De executeur verklaart dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om alle schulden te voldoen.
  2. Als er sprake is van een wettelijke verdeling [link naar artikel] en de langstlevende echtgenoot de nalatenschap zuiver heeft aanvaard.

Vaak zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar van de nalatenschapsboedel.

Het kan ook zijn dat de rechter een vereffenaar heeft benoemd.

Taken vereffenaar

De vereffenaar heeft de volgende taken:

  • opstellen boedelbeschrijving;
  • beheer nalatenschapsboedel;
  • innen vorderingen;
  • betalen schulden van de nalatenschap;
  • uitkeren legaten;
  • doen van aangifte van erfbelasting;
  • afleggen rekening en verantwoording.

De vereffenaar kan vergeleken worden met de curator van een faillissement. De vereffenaar moet in het belang van de schuldeisers de boedel klaarmaken voor verdeling.
De vereffenaar zal rekening en verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen of de kantonrechter.

Ontslag van de vereffenaar

Het kan zijn dat de vereffenaar zijn werk niet naar behoren doet, geen informatie geeft over de vereffening of dat er sprake is van een belangenconflict.

In dat geval kunnen erfgenamen of andere betrokkenen de kantonrechter vragen om de vereffenaar te laten ontslaan. Of de rechter dit goed keurt hangt af van de omstandigheden. Het kan zijn dat de rechter de vereffenaar nog de kans geeft om alsnog zijn verplichtingen na te komen en als goed vereffenaar zijn werk te doen. Het kan ook zijn dat de rechter de vereffenaar zal ontslaan.

Advies

Bent u vereffenaar en wilt u advies over de wijze van vereffening of bent u erfgenaam en wilt u de vereffenaar aansprakelijk stellen? Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail familierecht@dekempenaer.nl en vraag naar Nynke de Jager, onze erfrechtspecialist.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn