Inhoudsopgave

Toestemming nodig van de echtgenoot bij het aangaan van handelsovereenkomsten?!

Bent u ondernemer? Dan is het van belang te weten of en wanneer de echtgenoot toestemming moet geven bij het aangaan van overeenkomsten. Als toestemming ontbreekt waar die nodig was, kan dat grote gevolgen hebben. Betreft het u zelf, dan heeft uw echtgenoot mogelijkheden om een door u aangegane overeenkomst te vernietigen. U kunt ook te maken krijgen met de echtgenoot van een schuldenaar die een overeenkomst met uw bedrijf vernietigt vanwege het ontbreken van zijn/haar toestemming.

Wat staat in de wet over toestemming?

Het uitgangspunt is natuurlijk dat u geen toestemming nodig hebt van uw echtgenoot voor het aangaan van overeenkomsten. De wet maakt hierop een uitzondering in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat een echtgenoot voor een aantal rechtshandelingen toestemming nodig heeft van de andere echtgenoot. Dit artikel geldt overigens alleen voor echtgenoten en geregistreerd partners en niet voor samenwoners.

Doel van artikel 1:88 BW is dat echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar worden beschermd bij het verrichten van rechtshandelingen die een groot financieel risico met zich meebrengen en benadelend kunnen zijn voor het gezinsleven. Op het moment dat de toestemming ontbreekt, kan de andere echtgenoot de overeenkomst vernietigen. Het gevolg van de vernietiging is dat de overeenkomst niet meer bestaat, zodat dan de echtgenoot op zijn beurt ook niet langer gebonden meer is aan de overeenkomst.

Toestemming wel vereist

De uitzondering in artikel 1:88 BW geeft aan dat alleen in vier specifieke gevallen bij het ontbreken van toestemming de rechtshandeling kan worden vernietigd:

  1. verkoop of verhuur van de echtelijke woning en bijvoorbeeld ook het vestigen van een hypotheekrecht op de woning of het verpanden van de inboedel;
  2. bovenmatige giften;
  3. koop op afbetaling;
  4. zekerheidsstelling, zoals een borgstelling, het verbinden als hoofdelijk schuldenaar of dat u zich sterk maakt voor een derde.

Voor u als ondernemer kan dit van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u zich in privé hoofdelijk heeft verbonden voor de lening die de bank aan uw onderneming heeft verstrekt. In dat geval is het in beginsel noodzakelijk dat uw echtgenoot toestemming hiervoor heeft gegeven. Is dat niet gebeurd en vernietigt uw echtgenoot de overeenkomst, dan kan de bank u niet meer in privé aanspreken.

Let wel: houdt u zich als ondernemer van een B.V. of N.V. beroeps- of bedrijfsmatig bezig met zekerheidsstellingen? In dat geval is toestemming van uw echtgenoot niet nodig.

Een ander voorbeeld van een situatie die zich in de praktijk kan voordoen, is dat u als ondernemer zekerheid van uw contractspartij wenst in de vorm van het vestigen van een hypotheekrecht op een woning. Moet er wel of niet meegetekend worden door de echtgenoot?

Vragen?

Wilt u een antwoord op vragen over de toestemming van de echtgenoot van uw contractspartij of wilt u als echtgenoot een overeenkomst vernietigen, neem dan contact op met één van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht of familierecht bij De Kempenaer Advocaten. U bereikt ons op telefoonnummer 026 – 352 2825. Wij helpen u graag. U kunt ook langskomen op ons echtscheidingsspreekuur iedere vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn