Inhoudsopgave

Stappenplan echtscheiding

 1. Intake met familierechtadvocaat.
  Aandachtspunten:
  a. Kinderen en ouderschapsplan
  b. Woning
  c. Financiën
  d. Verdeling of verrekening
  e. Alimentatie
  f. Mogelijkheden viergesprek of mediation.
 2. Aanpak bepalen. Vaste prijsafspraken zijn hierbij mogelijk.
 3. Indien mogelijk en gewenst:
  – onderzoek naar de mogelijkheden om in overleg met (ex) echtgenoot/echtgenote of zijn/haar advocaat middels een viergesprek afspraken te maken;
  – onderzoek naar de mogelijkheden voor mediation.
 4. Voorstel betreffende echtscheiding en de gevolgen daarvan en, wanneer er minderjarige kinderen zijn, voorstel ouderschapsplan.
 5. Optie 1: onderhandelingen, of
  Optie 2: opstarten van de echtscheidingsprocedure
 6. In geval optie 1: ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant opstellen indien overeenstemming, zo niet, alsnog naar optie 2: procedure opstarten.
  In geval optie 2: indienen verzoek tot echtscheiding met verzoek vastleggen van omgang, kostenverdeling kinderen en voorts evt. de woning, verdeling, partneralimentatie enz. Eventueel een voorlopige voorzieningenprocedure opstarten voor bijvoorbeeld alimentatie of het alleengebruik van de woning door de één of de ander.
 7. In geval van optie 1: Verzoek tot echtscheiding met nevenverzoeken wordt bij de bevoegde rechtbank ingediend met daarbij het getekende convenant en ouderschapsplan. Vervolgens volgt schriftelijk de uitspraak (beschikking). Verdere stappen zie onder 10 e.v.
  In geval van optie 2: Wederpartij dient verweerschrift in met eventueel tegenverzoeken
 8. De mondelinge behandeling (zitting) wordt ingepland en vindt plaats in bijzijn van partijen en hun advocaten. De zitting wordt gehouden bij de rechtbank waar het verzoek is ingediend. De rechter leidt de zitting, de griffier maakt aantekeningen.
  Wanneer er kinderen betrokken zijn, kan ook de Raad voor de Kinderbescherming op de zitting aanwezig zijn.
 9. De uitspraak (echtscheidingsbeschikking) volgt op termijn van ca. 4 weken.
 10. De uitspraak moet ingeschreven worden in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Daarvoor is van beide partijen een zgn. akte van berusting nodig en van één van partijen een verzoek tot inschrijving. Wanneer één van partijen niet wil tekenen kan de inschrijving alsnog op een later moment plaatsvinden, maar dienen een aantal extra (administratieve) handelingen te worden verricht.
 11. Na inschrijving is de echtscheiding definitief.
 12. Binnen 3 maanden is hoger beroep (bij het hof) mogelijk tegen de uitspraak van de rechtbank. Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheiding op zich, kan de echtscheiding ingeschreven worden, zoals hiervoor vermeld.
 13. Het hoger beroep vangt aan met een beroepschrift dat tijdig moet worden ingediend.
 14. De wederpartij mag binnen (meestal) 6 weken een verweerschrift indienen. Wanneer daarbij, zoals dat heet, incidenteel appel wordt ingesteld, mag degene die het hoger beroep indiende, nog een keer schriftelijk reageren.
 15. Vervolgens komt de zaak op zitting. Daarbij zijn partijen met hun advocaat aanwezig en 3 raadsheren en de griffier.
 16. Ca. 6 weken later volgt de uitspraak. Meestal komt hiermee de zaak definitief ten einde.
 17. In zeer specifieke gevallen is tegen deze uitspraak cassatie bij de Hoge Raad in den Haag mogelijk. Hiervoor kan advies ingewonnen worden bij een zogenaamde cassatie advocaat. Wanneer deze positief adviseert kan cassatie worden ingesteld.

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om voor de verschillende stappen vaste prijsafspraken te maken.
Wij doen in principe geen zaken op basis van toevoeging. Uitzonderingen worden alleen in overleg gemaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn