Inhoudsopgave

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar zijn getrouwd zijn bestuurder van een vennootschap, waarin zij ieder voor 50% aandelen houden. Het bedrijf koopt, verkoopt en beheert vastgoed. Het stel is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, wat ertoe heeft geleid dat ze ook zakelijk niet meer kunnen samenwerken en het niet eens worden over beslissingen die de vennootschap aangaan. De vrouw vindt dat de man zijn bestuurstaken niet behoorlijk uitvoert, waardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Zo weigert hij een advocaat in te schakelen in verband met een lening van 1,5 miljoen die snel moet worden afgelost. De vrouw wil dat de voorzieningenrechter (rechtbank Midden-Nederland) de man schorst als bestuurder. De man wil op zijn beurt dat de vrouw als bestuurder wordt geschorst.

Wanbestuur

De vennootschap heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van ruim vijf ton, terwijl die lening moet worden afgelost. Vanwege de onenigheid wordt er geen algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en worden de jaarstukken niet vastgesteld. Een onafhankelijke accountant aanstellen, of een derde bestuurder – zoals de huidige bestuurders hebben voorgesteld – is misschien een goed idee, maar de vennootschap kan die kosten niet dragen. De enige optie die dan overblijft is om een van de twee bestuurders te schorsen, oordeelt de voorzieningenrechter. Om het wanbestuur te doorbreken zal de man voorlopig het veld moeten ruimen.

Belangen

De vrouw zorgde altijd voor de financiële kant van de vennootschap en regelde de laatste tijd ook de dagelijkse gang van zaken. Schorsing van de man verandert weinig aan de feitelijke gang van zaken. De man had ook geen toegang meer tot de administratie en bankrekeningen, dus het schorsen van de vrouw zou grote problemen opleveren. De belangen van de vennootschap zijn meer gediend met de vrouw als enig bestuurder dan wanneer de man dat doet, zeker nu hij de belangen van de vennootschap niet altijd voorop lijkt te stellen en met zijn acties de vennootschap zelfs schaadt. Denk aan het niet inschakelen van een advocaat om de belangen van het bedrijf te behartigen bij het opeisen van de lening – wat zelfs kan leiden tot faillissement – en het inschakelen van een adviesbureau van zijn moeder, waardoor het wederzijdse wantrouwen tussen partijen is toegenomen.

Tijdelijke maatregel

Wel moet de geschorste bestuurder toegang hebben tot de administratieve gegevens en de bankrekeningen van de vennootschap. De schorsing is immers een tijdelijke maatregel en de man houdt nog steeds de helft van de aandelen. Toegang is echter niet meer dan inzage, hij mag niet over bankrekeningen beschikken of in de administratie wijzigingen aanbrengen.

Ontslag

De schorsing geldt voor vijf maanden, en niet tot de procedure in de echtscheiding is afgerond, zoals de vrouw wenst. Dat vindt de voorzieningenrechter te lang en te onbepaald voor deze ingrijpende maatregel. Bovendien worden er in de scheidingsprocedure geen directe beslissingen genomen die de vennootschap aangaan. Vijf maanden is voldoende om een procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam of een bodemprocedure te starten die kan leiden tot het ontslag van de man als bestuurder.

ECLI:NL:RBMNE:2023:3932

Bron:Rechtbank Midden-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBMNE:2023:3932 C/16/559179 / KG ZA 23-354 | 26-07-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn