Inhoudsopgave

Ouderschapsplan | Echtscheiding met kinderen

Ouderschapsplan

Uw kinderen staan bij ons centraal bij uw echtscheiding. Voor hen dient een goede regeling getroffen te worden tijdens het scheidingsproces en daarna. Deze regeling dient te worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is immers een verplicht onderdeel bij uw scheiding en heeft een aantal verplichte elementen: de gegevens van ouders en kinderen, de hoofdverblijfplaats van de kinderen, of en op welke wijze zij betrokken zijn bij het tot stand komen van het ouderschapsplan, de zorgregeling en de verdeling van de kosten.

Het maken van een ouderschapsplan is maatwerk. Met onze jarenlange ervaring adviseren wij u bij het maken van afspraken over de wekelijkse verdeling van zorg, maar ook bij het maken van een planning voor vakantie- en/of feestdagen alsmede relevante zaken zoals een eventuele verhuizing, schoolkeuze, het al dan niet voorbehouden van de termen ‘mama’ en ‘papa’ aan de biologische ouders, medische aangelegenheden enz. Het belang van uw kinderen staat bij ons voorop. De praktische uitvoering van de gewenste regeling is daarbij een belangrijk punt van aandacht.

Een basis ouderschapsplan of standaardmodel is ook mogelijk, maar veelal niet uitvoerbaar en/of gewenst. De regeling voor de kinderen dient zo veel mogelijk aan te sluiten bij hun levensritme. Zij dienen zo min mogelijk hinder van uw scheiding te ondervinden en behoren al helemaal geen onderdeel van uw conflict te zijn of worden. De praktijk laat helaas echter ook anders zien en maakt procedures over de kinderen soms onvermijdelijk. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, dan staan wij voor en achter u en uw kinderen.

Procedure

Een procedure in familierechtzaken wordt aangebracht bij de rechtbank. Dat kan de rechtbank Gelderland zijn, maar ook een andere rechtbank. Dit is meestal afhankelijk van de woonplaats van partijen en/of de woonplaats van uw kind(eren). De gang van zaken in een procedure vindt u ons stappenplan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn