Inhoudsopgave

Onderneming en scheiding

Jaarrekening en alimentatie

Bij het vaststellen van de draagkracht van de ondernemer speelt vaak meer dan alleen het inkomen. De draagkracht van ieder van partijen wordt berekend aan de hand van inkomsten en uitgaven. Wij vragen u om de benodigde stukken aan ons aan te leveren en berekenen uw draagkracht. Vervolgens berekenen wij uw bijdrage in de kosten van de kinderen en/of kosten van levensonderhoud van uw (ex)echtgenoot/echtgenote. De winst, stille reserves, dividenden, opnames, schulden kunnen ook een grote invloed hebben op uw draagkracht. De ene keer moeten kasstroomoverzichten worden gemaakt, de andere keer is een nadere toelichting van de accountant nodig. Samen met u, bepalen wij welke activa en passiva van belang zijn in uw specifieke situatie en wat nodig is om de andere partij van uw draagkracht te overtuigen. Hoe reëel is het om bij het vaststellen van uw draagkracht rekening te houden met bepaalde activa en/of passiva? De continuïteit van uw onderneming staat voorop. Zowel de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige heeft belang bij voortzetting van de onderneming.

Verdelen eigen onderneming

Of u nu directeur groot aandeelhouder bent of een eenmanszaak drijft, iedere ondernemer heeft belang bij een goede regeling betreffende de onderneming. Om te bezien wat uw rechten en plichten zijn, is allereerst van belang of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of een huwelijksgemeenschap. Van daaruit dient bezien te worden, wat er al dan niet verdeeld moet worden, tegen welke waarde en hoe. Er zijn talloze varianten mogelijk. Naast de continuïteit van de onderneming, staat uw wens centraal. Zo nodig schakelen wij professionals van onze Echtscheidingsdesk in om onze adviezen nader uit te werken of aan te scherpen. Een advies op maat, gericht op uw belang, daar gaat het om.

Pensioen

Met de afschaffing van de opbouw van het pensioen in eigen beheer voor de DGA, dient deze ondernemer op andere wijze zijn pensioen op te bouwen. Onze pensioendeskundigen van de Echtscheidingsdesk zijn u hierbij graag van dienst. Ook met het reeds opgebouwde pensioen moet de DGA iets. De instemming van de ex-partner speelt hierbij een cruciale rol. De helft van de DGA’s (ca. 50%) blijkt nog geen gebruik te hebben gemaakt van de fiscale faciliteiten of heeft nog geen gebruik kunnen maken van deze faciliteiten, bijv. omdat de ex-partner niet meewerkt. Deze DGA’s moeten nog iets. Wij zijn u graag (samen met onze pensioendeskundigen) graag van dienst om een juiste keuze te maken. De overige 50% heeft reeds een keuze gemaakt: ca 20% heeft het pensioen om laten zetten naar een oudedagsvoorziening; ca 30% heeft het pensioen afgekocht.

Echtscheidingsdesk (Full Service aanbod)

Indien gewenst/noodzakelijk kunnen wij direct professionals op ander vlak inschakelen. Hiervoor hebben wij  de Echtscheidingsdesk. Daarin werken wij nauw samen met professionals, die we specifiek geselecteerd hebben op basis van hun kwaliteiten en de jarenlange goede ervaringen die we met hen hebben. Hier vindt u o.a. fiscalisten, accountants, pensioendeskundigen en notarissen. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten voor onze deskundigen waarbij we informatie uitwisselen en onze professionele banden verder versterken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn