Inhoudsopgave

Omzetten zuivere aanvaarding naar beneficiaire aanvaarding van nalatenschap

Stel: u bent erfgenaam en hebt de nalatenschap zuiver aanvaardt. Na enkele maanden meldt zich een schuldeiser met een grote schuld waar u niet mee bekend was. Mogelijk is de nalatenschap nu negatief en moet u betalen met privévermogen. Hoe nu verder?

Hoofdregel is dat u uw eerdere keuze van aanvaarden of verwerpen niet terug kunt draaien.

Hier bestaan twee uitzonderingen op:

  1. Het is mogelijk om een verzoek te doen de eerdere keuze terug te draaien als u later bekend wordt met een nadelig testament. Dit zou het geval kunnen zijn als later blijkt dat in het testament een legaat is opgenomen waardoor de nalatenschap alsnog negatief wordt.
  2. Sinds 1 september 2016 bestaat de mogelijkheid om de zuivere aanvaarding terug te draaien als er sprake is van een onverwachte schuld waar u het bestaan niet van wist en ook niet kon weten. Dat staat in artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek.

Belangrijk is dat het bij deze twee uitzonderingen gaat om bijzondere situaties waarin duidelijk gemaakt moet worden dat er sprake is van een onbekende factor, die ook voor u onbekend was en wat u ook niet had behoren te kennen.

Bij het behoren te kennen wordt door de rechtspraak aangesloten bij het begrip goede trouw. Hierbij is de vraag: had u – gelet op de omstandigheden – beter moeten weten of moeten twijfelen of er al dan niet een schuld op dat punt zou bestaan. Heeft u dat niet onderzocht, dan is er geen sprake van goede trouw. Daar komt bij dat het enkele feit dat een derde de financiële administratie heeft uitgevoerd. U als erfgenaam wordt niet ontslagen van de verplichting om onderzoek te doen naar de schulden, ook al heeft een derde de financiën beheert.

Als laatste is de termijn van groot belang: het verzoek bij de kantonrechter om u alsnog te machtigen de nalatenschap beneficiair te aanvaarden dient binnen drie maanden na de ontdekking van de schuld of het nadelige testament te worden ingediend. Wordt dit niet binnen drie maanden gedaan, dan bent u te laat!

Contact

Wilt u meer weten over het omzetten van een zuivere aanvaarding naar een beneficiaire aanvaarding, neem gerust contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail familierecht@dekempenaer.nl en vraag naar Nynke de Jager, onze erfrechtspecialist.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn