Inhoudsopgave

Noblesse oblige – zeker als advocaat • Jurian Bos

Voor Jurian Bos is het vanzelfsprekend om zich in te zetten voor andere mensen. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie en politiek. Een mooie aanvulling op zijn werk als advocaat. Na een korte uitstap naar de politiek, wijdt Jurian zich weer helemaal aan het bestuursrecht.

Interview door Berry Kessels

Zijn vader is predikant en zelf is Jurian Bos actief lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was diaken in Rotterdam en hield zich bezig met de armenzorg. ‘Noblesse oblige. Vanuit mijn positie als advocaat vind ik dat ik me in moet zetten voor andere mensen. We moeten omzien naar elkaar. Ieder mens is waardevol.’ Hij is geïnspireerd door zijn geloof dat een belangrijke rol speelt in zijn leven. ‘Het geeft me standvastigheid en helpt te relativeren. Om me niet mee te laten slepen door de waan van de dag.’

Terug naar de advocatuur en wonen in oost Nederland

Per 1 maart 2022 werkt hij bij De Kempenaer Advocaten. Zijn echtgenote vond de vacature. Ze wonen nu nog in Rotterdam, maar verhuizen snel naar het oosten. Terug naar
de geboortestreek van zijn vrouw die afkomstig is van de Veluwe. ‘Ik zocht een middelgroot kantoor met een serieuze bestuursrechtpraktijk. Ik wil doorgroeien naar een zelfstandige praktijk. Het klikte meteen aan de telefoon en ik ben gemakkelijk door de gesprekken gerold. De Kempenaer is gericht op de medemens, ondersteunt cultuur. Dat spreekt me aan.’

‘Ik bleek meer jurist te zijn dan ik had gedacht.’

Maatschappij en politiek

Maatschappelijke betrokkenheid is hem niet vreemd. Hij werkte voor zijn overgang naar De Kempenaer bij het CDA als partij-jurist. Hij werd jaren geleden lid van het CDA toen de partij het moeilijk had. ‘De samenwerking met Wilders werd een splijtzwam in de partij.’ Toch meldde hij zich. ‘Als het lastig wordt, wil ik juist mee gaan doen.’ Hij staat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam maar, zo haast hij zich te zeggen, op een onverkiesbare plaats. Die verhuizing richting Arnhem komt er zeker.
Als partij-jurist was hij vraagbaak voor alle leden en ondersteunde hij het landelijk bestuur. Hij werkte samen met interim-partijvoorzitter Marnix van Rij. ‘Dat was heel boeiend. Ik heb veel interessante mensen ontmoet.’ Toch besloot hij na drie maanden om verder te kijken. ‘Ik bleek meer jurist te zijn dan ik had gedacht. Mijn rol bij het CDA was eerder die van ondersteuner van het bestuur, zoals stukken verzamelen en een agenda maken. Ik miste de ruimte om me maatschappelijk in te zetten. Het CDA doet dat natuurlijk wel, maar binnen mijn werk gebeurde dat niet direct.’ Hij trok de conclusie dat hij de verkeerde keuze had gemaakt en vertrok nadat het CDA een opvolger had gevonden.

Overheid en recht

Eerder werkte hij als stafjurist bij de rechtbank en bij een groot internationaal advocatenkantoor op de Zuidas en in het centrum van Rotterdam, gericht op fusies en
overnames. ‘Bestuursrecht gaat over bestemmingsplannen, handhaving van regels, subsidies – dat was niet de core business van kantoor.’ Bestuursrecht gaat in de kern over de relatie, in zijn woorden ‘het machtsverkeer’, tussen burger en ondernemers enerzijds en overheid anderzijds. ‘Je kunt als overheid voorschriften opleggen zonder tekort te doen aan de minderheid. Rechtvaardigheid heeft alles te maken met de wijze waarop je omgaat met de minderheid.’

‘Als advocaat kan je creatief zijn.’

Het recht is geen wiskunde waarin van elke berekening de uitkomst van tevoren vaststaat. Dat spreekt Jurian Bos aan. ‘Elke zaak heeft zijn eigen waarde. Je moet nooit denken dat je er met het handboek uitkomt. Je moet je afvragen of de regel en de uitwerking daarvan wel goed is. Als advocaat kan je creatief zijn.’ Hij verwijst naar de toeslagenaffaire waar vele mensen ten onrechte werden gebrandmerkt als fraudeur met kindertoeslag. ‘De rechterlijke macht heeft toegegeven dat ook zij fouten heeft gemaakt. Daardoor is er veel meer ruimte ontstaan om recht te doen aan een specifieke situatie. Dat maakt het bestuursrecht heel interessant.’

Gerechtigheid en geschiedenis

Het woord gerechtigheid noemt hij vaak en dat is geen toeval. ‘Dat komt voort uit mijn geloof. Je komt op voor minderbedeelden.’ Hij is de eerste jurist in de familie, zoon van een vader die begon als timmerman en via avondstudie predikant werd. Zijn moeder komt uit een ondernemersfamilie. Hij studeerde één jaar geschiedenis en staatsinrichting aan het HBO ‘Ik kwam van de HAVO en heb dat propedeusejaar gebruikt als opstap naar de universiteit.’ De interesse voor geschiedenis is gebleven. Hij leest veel biografieën en gaat politieke en filosofische lectuur evenmin uit de weg. ‘Meestal lees ik verschillende boeken tegelijkertijd.’

‘Een goede vraagstelling is vaak al de helft van de oplossing.’

Met zijn vrouw wandelt hij weleens pelgrimsroutes. Lange afstanden met overnachtingen onderweg. ‘Door het lopen beleef je je omgeving veel beter en maak je gemakkelijk contact. Je vraagt sneller hulp en je geeft sneller hulp.’ Voor elk probleem is een oplossing, is zijn diepste overtuiging. ‘Ik zit niet snel met de handen in het haar. En een goede vraagstelling is vaak al de helft van de oplossing. Waar gaat het echt om? Dat is mijn drijfveer als advocaat.’ Als het nodig is adviseert hij zijn klant om naar de rechter te stappen. ‘Ik ben niet zo bang voor de rechter. Een rechtsgang kan veel opleveren.’
Na zijn korte uitstap naar het CDA kijkt Jurian ernaar uit zich weer helemaal aan het bestuursrecht te wijden. ‘Het blijft een prachtig vakgebied!’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

De mens achter de zaak

Al bijna twee jaar beheerst corona ons leven. Met mondkapjes, lockdowns, anderhalve meter en videocalls. We missen het persoonlijk contact. We ontberen gesprekken over andere zaken dan de inhoud en dat is jammer. Wij denken dat ook de ‘koetjes en de kalfjes’ bijdragen aan wederzijds begrip – noodzakelijk om goed ons werk te doen. Daarom plaats(t)en we vanaf februari 2022 iedere week een interview door Berry Kessels met onze mensen. In ‘de mens achter de zaak’ en ‘het team achter de advocaat‘ leert u ons beter kennen.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn