Inhoudsopgave

Niet te snel dagvaarden, eerst de ander in gebreke stellen

Een tweedehands camper vertoont zoveel gebreken dat de koper de koopovereenkomst wil ontbinden. Maar in plaats van de verkoper in gebreke te stellen, gaat hij meteen over tot dagvaarden. Dat had hij niet moeten doen.

Een man koopt van een bedrijf een tweedehands camper voor € 23.950. Na een maand klaagt hij dat er gebreken zijn en een paar weken later klaagt hij opnieuw dat er defecten zijn. In de tussentijd voert de koper enkele reparaties uit. Hij wil dat het bedrijf deze kosten vergoedt (€ 2.071). Het bedrijf voert reparaties uit die onder de garantie vallen. Snel daarna ondergaat de camper een APK, en wordt hij afgekeurd. De koper is er klaar mee en vraagt de rechtbank Zeeland-West-Brabant de koopovereenkomst te ontbinden. Hij eist het aankoopbedrag terug en wil dat het bedrijf een schadevergoeding betaalt van € 6.472. Tijdens de mondelinge behandeling stuurt de kantonrechter aan op een onderlinge regeling, maar daar gaan beide partijen niet op in. Daardoor komt er een uitspraak op basis van uitsluitend juridische argumenten.

Geen verzuim

Kan de overeenkomst worden ontbonden? Dan moet de camper ernstige gebreken hebben die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, waardoor sprake is van non-conformiteit. Ook moet sprake zijn van een weigering van het bedrijf om die gebreken te herstellen, waardoor het in verzuim is komen te verkeren. Aan dit alles is niet voldaan, constateert de kantonrechter. Omdat de koper vond dat het bedrijf de gebreken niet (goed) had hersteld, ging hij direct over tot dagvaarden. Daarmee heeft hij volgens de kantonrechter te snel gehandeld om tot ontbinding te kunnen overgaan. Hij had het bedrijf eerst in gebreke moeten stellen. Door dit niet te doen, is het bedrijf niet in verzuim komen te verkeren, en verzuim is nodig voor ontbinding.

Geen non-conformiteit

Ook vormen de gebreken aan de camper volgens de kantonrechter geen gevaar voor de verkeersveiligheid, zodat geen sprake is van non-conformiteit. Tot slot zijn de gebreken niet zo ernstig dat zij een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. De kantonrechter wijst de ontbinding dan ook af.

Nieuw voor oud

De zaken die niet onder de garantie vallen, zijn volgens de koper ook niet goed hersteld. Daarvoor wil hij een schadevergoeding, maar dit wordt om dezelfde reden afgewezen: het bedrijf is hiervoor niet in gebreke gesteld. Dan ligt de bewijslast om aan te tonen dat dit alles ondanks de reparaties niet naar behoren werkt bij de koper. En die heeft dit niet aangetoond. Van enkele andere zaken wordt wel vastgesteld dat ze een gebrek zijn (de spiegelverwarming, cruise-control en zonnepanelen). De kosten daarvoor moet het bedrijf wel vergoeden, maar wel ‘nieuw voor oud’. De camper moet namelijk zo veel mogelijk in de toestand worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als deze onderdelen wel hadden gewerkt. De kantonrechter schat dat de schade de helft is van de nieuwwaarde, dit bedrag moet het bedrijf betalen. En de toezegging van het bedrijf om € 1.071 te betalen? Dat hoeft niet: dat aanbod was gedaan in het kader van een minnelijke regeling zonder reparatie, en die regeling is niet tot stand gekomen.

ECLI:NL:RBZWB:2024:1080

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant | jurisprudentie | ECLI:NL:RBZWB:2024:1080 | 11-03-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn