Inhoudsopgave

Legitieme portie

Legitieme portie

Als u een kind (afstammeling) bent van de overledene, dan bent u ook legitimaris en kunt u aanspraak maken op de zogenaamde legitieme portie. Een echtgenoot of partner kan geen aanspraak maken op de legitieme portie.

Wanneer hebt u recht op de legitieme portie?

  • Als u bent onterfd.
  • Als u bij het verwerpen van de nalatenschap direct aangeeft dat u aanspraak maakt op uw legitieme portie.
  • Als bij het aanvaarden van uw erfdeel dit erfdeel kleiner blijkt te zijn dan uw legitieme portie.

Onterfde kinderen delen niet mee in de erfenis, maar hebben wel recht op de legitieme portie. Wilt u aanspraak maken op de legitieme portie, dan zult u daar een uitdrukkelijk beroep op moeten doen. Dit kunt u kenbaar maken bij de erfgenamen of de executeur.
U moet binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater een beroep doen op uw legitieme portie. Deze termijn kan verkort worden als u een redelijke termijn wordt gesteld om kenbaar te maken of u aanspraak maakt op uw legitieme portie.

Hoe groot uw legitieme portie is, hangt af van een aantal zaken. Natuurlijk zal eerst de omvang van de nalatenschap moeten worden berekend, maar daarbij zal wel gelet moeten worden op eventuele giften of schenkingen die zijn gedaan aan derden.

Eventuele giften of schenkingen die u van de overledene hebt ontvangen worden zijn ook van belang. Als u de erfenis verwerpt, dan wordt er ook gekeken naar wat u had kunnen ontvangen uit de erfenis. Lees hier [link naar artikel] hoe u de relevante stukken kunt opvragen.

Als legitimaris bent u geen erfgenaam, maar bent u een schuldeiser van de nalatenschap.

Laat u goed informeren over uw rechten als het gaat om de legitieme portie.

U wilt inzage in de stukken

Als u bent onterfd, dan bent u geen erfgenaam en hebt u ook niet toegang tot alle relevante stukken. Hoe groot uw legitieme portie is, is afhankelijk van de financiële situatie en kan alleen berekend worden als deze bekend zijn. Maar hoe krijgt u nu alle noodzakelijke stukken?

Informatie kunt u krijgen van de erfgenamen of de executeur.
Vraag in ieder geval naar de volgende stukken:

  • verklaring van erfrecht;
  • aangifte erfbelasting;
  • boedelbeschrijving;
  • informatie over giften en schenkingen van de afgelopen vijf jaar.

De stukken kunnen eventueel onderbouwd worden met bankafschriften. U als legitimaris hebt recht op alle stukken die nodig zijn voor het berekenen van de legitieme portie.

Krijgt u als legitimaris niet of niet alle stukken, dan is het mogelijk om via de rechter deze stukken op te vragen. Ook is het mogelijk om een vereffenaar te laten benoemen. Hebt u daar hulp bij nodig, neem dan contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak.

Advies

Als u advies wilt over legitieme portie, neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail familierecht@dekempenaer.nl en vraag naar Nynke de Jager, onze erfrechtspecialist.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn