Huwelijkse Voorwaarden

Echtscheidingsdesk Helianthus, Familierecht Datum: 26 september 2018

Bent u voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden aangegaan, dan zullen wij als eerste deze huwelijkse voorwaarden bestuderen. Daarin is immers het uitgangspunt bij scheiden vastgelegd. Er kan sprake zijn van koude uitsluiting, beperkte gemeenschap, een periodiek verrekenbeding, een finaal verrekenbeding, een combinatie van het een en ander, enz. Niet altijd bieden de huwelijkse voorwaarden echter het houvast dat u beoogd had bij het aangaan er van.

Wij kijken naar hoe de huwelijkse voorwaarden destijds bedoeld zijn en staan u met raad en daad bij, bij de uitleg en uitvoering van de huwelijkse voorwaarden.