Inhoudsopgave

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht komt er aan!

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht komt er aan!

De nieuwe Wet Beperking Wettelijke Gemeenschap is er door. Reeds in juli 2014 werd het wetsvoorstel voor deze wet ingediend. Nadien volgden vele moties, amendementen en aanvullingen waarna de Tweede Kamer op 19 april 2016 het wetsvoorstel aannam. Nu, bijna een jaar later, is ook de Eerste Kamer overstag gegaan, weliswaar met een nipte meerderheid, maar toch: de nieuwe wet komt er aan. Nederland sluit daarmee aan bij vergelijkbare stelsels in andere landen.

 

Wat brengt de nieuwe wet ons?

De wet wijzigt ons stelsel van het huwelijksvermogensrecht ingrijpend. Op dit moment ontstaat bij een huwelijk vanzelf een huwelijksgemeenschap, tenzij je vooraf naar de notaris gaat voor huwelijkse voorwaarden. Door de nieuwe wet blijft het voorhuwelijkse privévermogen bij het sluiten van een huwelijk van de betreffende persoon. Het komt niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap. Ook schulden, die voor het huwelijk zijn aangegaan vallen niet meer in een door huwelijk ontstane gemeenschap. Schenkingen en erfenissen, die tijdens het huwelijk toekomen aan één van de partners blijven van deze partner, ook als er geen zgn. uitsluitingsclausule is. Onder de nieuwe wet moet men voor het huwelijk naar de notaris wanneer men deze bezittingen wel gemeenschappelijk wil maken.

Ondernemer opgepast!

In de nieuwe wet is een opmerkelijk artikel opgenomen voor ondernemingen die buiten de gemeenschap vallen: er moet een redelijke vergoeding aan de gemeenschap worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. Wat redelijk is, daar laat de wet zich niet over uit. Hier zullen bij echtscheiding, naar verwachting, vele discussies over komen. De rechtspraak zal gaan invullen wat redelijk is.

 

Gevolgen bij echtscheiding

Het gevolg van de wet is, kort gezegd, dat alleen het vermogen dat partners gezamenlijk hebben opgebouwd bij echtscheiding wordt gedeeld. Let wel op met de voor het huwelijk reeds in gemeenschappelijke eigendom toebehorende woning met name wanneer de eigendomsverhoudingen niet 50-50 zijn. Raadpleeg in dat geval altijd een ervaren juridisch adviseur.

Wanneer in werking?

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking treedt. Het wachten is op de aankondiging daarvan. In ieder geval geldt de wet vanaf het moment van inwerkingtreding voor alle huwelijken die vanaf dat moment gesloten worden. Op huwelijken van voor die datum blijft de oude wet van toepassing.

Meer weten en advies

Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere kwesties rondom een echtscheiding? Neemt u dan gerust contact op met één van onze familierecht advocaten. Bel 026 – 35 22 888 of mail naar familierecht@dekempenaer.nl. U bent ook welkom op ons gratis inloopspreekuur op vrijdagen van 12.00 tot 14.00 uur.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn