Inhoudsopgave

Gemeente moet goed meten of airco niet te veel lawaai maakt

Het is zomer, de airco’s gaan weer aan. Wat kunt u doen als de airconditioner van uw buurman te veel lawaai maakt? In deze zaak kwam dat aan de orde.

Een man klaagt bij het college van burgemeester en wethouders van zijn gemeente dat de airconditioner van zijn buurman te veel lawaai maakt. Het college moet handhavend optreden tegen de geluidsoverlast. Volgens het college is geen sprake van een overtreding, en het hoeft dus ook niet op te treden. Voor het plaatsen van de airco-unit is geen omgevingsvergunning nodig, omdat dit apparaat van ondergeschikte aard is.

Bouwwerk

Tegen dit besluit op bezwaar gaat de man in beroep bij de rechtbank Gelderland. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een ‘bouwwerk’ neer te zetten. Wat een bouwwerk is, staat niet in de Wabo, maar uit allerlei regels kan worden afgeleid dat een airco-unit als een bouwwerk moet worden aangemerkt. Maar als dit minder dan een halve meter uitsteekt van een bestaand bouwwerk, zoals bij dit huis, dan is weer geen omgevingsvergunning nodig. De eigenaar van de airconditioner is niet in overtreding.

Geen geluidsmeting

Volgens de buurman is hij dat wél, vanwege de geluidshinder. Het college vindt dat het geluid van deze airco-unit niet overlastgevend is. Een toezichthouder heeft vastgesteld dat de airco-unit nauwelijks waarneembaar geluid produceert. Een geluidsmeting is niet uitgevoerd, dat zou te kostbaar zijn.

Subjectieve waarneming

De rechtbank stelt vast dat de geluidsnormen uit het Bouwbesluit niet van toepassing zijn op deze airco-unit: toen deze werd geplaatst, golden die normen nog niet. Maar in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wel dat het verboden is ‘toestellen in werking te hebben die voor een omwonende geluidshinder veroorzaken’. Volgens de rechtbank had het college de beoordeling van het geluidsniveau door de toezichthouder moeten onderbouwen met een geluidsmeting. Dat had in ieder geval duidelijkheid gegeven. Nu was de motivering van het besluit ten onrechte gebaseerd op subjectieve waarnemingen. Dat een geluidsmeting duur is, is niet van belang. Er is niet objectief vastgesteld of sprake is van geluidshinder. Dit betekent dat niet is vastgesteld of er sprake is van een overtreding of niet. Dit heet in juridische termen een ‘motiveringsgebrek’.

Nieuw besluit nemen

Het besluit dat het college heeft genomen (‘er is geen sprake van een overtreding’) wordt door de rechtbank vernietigd en het college moet een nieuwe beslissing nemen op het bezwaar van de klagende man. Dan moet wél een officiële geluidsmeting worden uitgevoerd.

Verplaatsen van de airco

Kan de buurman eisen dat de airco-unit op een andere plaats moet komen? Daar kan het college niets aan doen, nu geen omgevingsvergunning is vereist. Het is nu eenmaal toegestaan de airco-unit op deze plaats te bevestigen. De buurman kan verplaatsing alleen bereiken door in overleg te gaan met de eigenaar.

ECLI:NL:RBGEL:2023:3968

Bron:Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2023:3968 AWB – 22 _ 1100R | 27-06-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn