Inhoudsopgave

Executeur

Executeur

Als u benoemd bent als executeur dan hebt u volgens de wet een aantal taken. Overigens bent u niet verplicht om uw rol als executeur te accepteren. Het staat u vrij om nee te zeggen. Als u wel als executeur gaat optreden, dan zal er een verklaring van executele gevraagd moeten worden bij de notaris. Uit deze verklaring blijkt dan welke bevoegdheden u hebt.

Er zijn drie soorten executeur:

Begrafenisexecuteur

 

U bent alleen bevoegd om de uitvaart te regelen.

Executeur

 

U maakt een boedelbeschrijving en u betaalt de schulden van de nalatenschap. U dient er voor te zorgen dat de aangifte erfbelasting (tijdig) wordt gedaan. U zorgt ervoor dat de legatarissen hun legaat ontvangen en dat andere specifieke wensen in het testament worden uitgevoerd en u houdt de erfgenamen tussentijds op de hoogte van uw werkzaamheden.
De executeur moet aan de erfgenamen rekening en verantwoording afleggen. Het is dus belangrijk om de facturen en afschriften goed te bewaren.

Als executeur bent u niet verantwoordelijk voor het verdelen van de bezittingen, zoals geld of een huis. Die verantwoordelijkheid ligt bij de erfgenamen.

Executeur en afwikkelingsbewindvoerder

 

Deze executeur heeft nog een aantal extra bevoegdheden in vergelijking met de ‘gewone’ executeur. De bevoegdheden worden in het testament duidelijk omschreven en het kan zijn dat deze executeur bevoegdheden heeft over het verdelen van de erfenis of de verkoop van een onroerend goed.

Aansprakelijk gesteld?

Bent u executeur en bent u aansprakelijk gesteld door de erfgenamen? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail familierecht@dekempenaer.nl en vraag naar Nynke de Jager, onze erfrechtspecialist.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn