Inhoudsopgave

BREXIT: Hoe nu juridisch verder?

Een BREXIT is een feit. Groot-Brittannië gaat de EU verlaten. Wat voor juridische gevolgen heeft dat?

Op dit moment heeft de uitslag van de BREXIT nog geen juridische gevolgen. Eerst dient de regering van Groot-Brittannië het lidmaatschap van de EU op te zeggen. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. Daarna hebben de EU en Groot-Brittannië twee jaar de tijd om tot een beëindigingsovereenkomst te komen. Lukt dat niet binnen die twee jaar, dan eindigt het lidmaatschap automatisch tenzij alle 27 lidstaten akkoord gaan met een verlenging van de termijn.

Tot het moment van het einde van het lidmaatschap is Groot-Brittannië nog lid van de EU. Dat betekent dat de vrij verkeer van personen, goederen en diensten nog steeds geldt. Ook kunnen Nederlandse vonnissen tegen partijen uit Groot-Brittannië nog steeds in Groot-Brittannië ten uitvoer worden gelegd, omdat die vonnissen door Groot-Brittannië worden erkend middels de EEX-Verordening. Dat geldt vice versa.

Indien Groot-Brittannië de EU verlaat, geldt het vrij verkeer van personen, goederen en diensten strikt genomen niet meer. Ook worden Nederlandse vonnissen niet meer in Groot-Brittannië erkend en ten uitvoer legging is dan strikt genomen niet mogelijk. Dat geldt vice versa.

Of vrij van verkeer van personen, goederen en diensten alsmede het ten uitvoer kunnen leggen van Nederlandse vonnissen in Groot-Brittannië na einde lidmaatschap nog mogelijk is, hangt af van de verdragen die Groot-Brittannië met de EU zal sluiten.

Daarop vooruitlopend is het een optie om met een partij uit Groot-Brittannië arbitrage af te spreken in plaats van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter of een rechter in Groot-Brittannië. Zowel Nederland als Groot-Brittannië is aangesloten bij het Verdrag van New York. Dat verdrag vereist dat nationale gerechten een overeenkomst tot arbitrage tussen partijen erkennen en regelt daarnaast de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen.

Het is daarnaast raadzaam om de overeenkomsten met handelspartners in Groot-Brittannië tegen het licht te houden. Wellicht dienen die overeenkomsten te worden gewijzigd of zelfs te worden beëindigd.

Voorlopig verandert er nog niets. Hoe de toekomst eruit zal zien, is nog onzeker.

Voor meer advies en/of vragen, kunt u altijd contact met mij opnemen per mail j.de.wrede@dekempenaer.nl of telefonisch 026 3522 825.

PS: voordeel van arbitrage is, (i) dat het een vertrouwelijke procedure is en (ii) het arbitrale vonnis in veruit de meeste landen ten uitvoer kan worden gelegd. Nadeel van arbitrage is (i) dat het veelal kostbaarder is dan een procedure bij de rechtbank en (ii) de procedure lang kan duren.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn