Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden: gelden die van u of die van de ander?

Ik zie in bijna alle algemene voorwaarden van verkopers staan dat de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de koper wordt uitgesloten. Daarmee wordt gedacht dat de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden is veilig gesteld. Dat is niet juist, met als gevolg dat bijvoorbeeld de voor u voordelige aansprakelijkheidsbeperkingen niet gelden.

Onbedoeld de algemene voorwaarden van koper van toepassing (‘battle of forms’). Hoe te voorkomen?

Uitdrukkelijk van de hand wijzen algemene voorwaarden koper

Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van de koper niet van toepassing zijn, dienen deze uitdrukkelijk van de hand te worden gewezen. Het dient voor de koper volkomen duidelijk te zijn dat alleen de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe uitdrukkelijk van de hand wijzen?

Wanneer de koper uw algemene voorwaarden afwijst en eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, dient u – voordat u gaat leveren! – eerst in een schriftelijke reactie (e-mail of brief) de algemene voorwaarden van koper met naam en toenaam van de hand te wijzen en uw eigen algemene voorwaarden wederom van toepassing te verklaren.

Levert u toch eerder, dan accepteert u alsnog de algemene voorwaarden van koper met alle risico’s van dien.

Voorbeeldartikel voor in de overeenkomst/offerte

Om er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn en blijven, kan onderstaande tekst in de overeenkomst/offerte worden opgenomen:[1]

Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam invullen]

van toepassing, welke als bijlage bij deze overeenkomst zijn gevoegd en te raadplegen

zijn via [directe webadres invullen die leidt naar de algemene voorwaarden]. De toepasselijkheid van de

algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Verwijzing door afnemer/koper naar de toepasselijkheid van haar eigen algemene (inkoop)voorwaarden voor, tijdens of na het sluiten van deze overeenkomst heeft geen rechtsgevolg.

Wij zijn er voor u!

Twijfelt u over de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden – bijvoorbeeld wanneer de koper die van de hand wijst – of de juridische sterkte van uw algemene voorwaarden, neem dan direct contact met ons op. Het is beter om problemen te voorkomen dan te genezen!

Neem een abonnement op de MKB Desk om uw contracten gratis te laten controleren, kijk op MKBDesk voor meer informatie.

 

[1] Let op: dit is een algemene tekst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadviseerd wordt een tekst te gebruiken die speciaal op uw bedrijf ziet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn