Inhoudsopgave

Afval moet in de container, niet ernaast

Burgers moeten hun afval aanbieden bij de daarvoor bestemde container. Is die vol? Het afval op de grond dumpen is dan niet toegestaan en kan een boete opleveren.

Bij het opruimen van zijn oud papier zet een man een doos naast de container. Hij wordt betrapt en krijgt een boete van € 95. Zijn bezwaar daartegen haalt niets uit en ook van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam krijgt hij geen gelijk. De man heeft de gemeentelijke Afvalstoffenverordening overtreden en dan kan een boete worden opgelegd. Toch gaat de man in hoger beroep.

Onredelijk

Bij het gerechtshof Amsterdam geeft hij toe dat hij de overtreding heeft begaan. Hij vindt het wel onredelijk dat hij daarvoor een boete heeft gekregen. De gemeente moet ervoor zorgen dat de inzamelvoorzieningen bruikbaar zijn, maar kwam die plicht niet na: deze container was vol. Wat kon hij anders doen dan de doos ernaast zetten? De volgende dag zou het grofvuil worden opgehaald, zodat de doos maar kort op straat zou staan. Een jaar geleden kon karton nog bij het grofvuil worden aangeboden. Dat mag niet meer maar die regeling is onvoldoende gecommuniceerd, vindt de man. Er is ook sprake van rechtsongelijkheid: sommige straten worden schoon opgeleverd door de afhalers van grofvuil, die dus ook kartonnen dozen afvoeren.

Bestuurlijke boete

Het hof stelt dat de boete is gebaseerd op de Gemeentewet: het is een ‘bestuurlijke boete overlast openbare ruimte’. De man kan wel klagen dat de afvalcontainer vol was, dat betekent nog niet dat hij zijn afval in strijd met de regels mag aanbieden. Afval tijdelijk thuis opslaan of naar een andere locatie brengen kan ongemakkelijk zijn, maar ook dat is geen vrijbrief om oud papier naast de containers te dumpen. Zijn deze containers vaker vol, dan had de man dat bij de gemeente kunnen melden. Nu hij dit niet heeft gedaan, kan niet worden gezegd dat de gemeente haar zorgplicht zodanig heeft verzaakt dat de man in redelijkheid niet kan worden verweten dat hij de overtreding heeft begaan.

Gelijkheidsbeginsel

De man kan wel denken dat karton bij het grofvuil mag, maar de gevolgen van die verkeerde veronderstelling komen voor zijn rekening. Zijn beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel faalt ook: dat op bepaalde locaties verkeerd aangeboden afval wordt verwijderd, sluit niet uit dat ook daar boetes zijn opgelegd. Kortom: ook het gerechtshof laat de opgelegde boete in stand.

ECLI:NL:GHARL:2022:10172

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2022:10172| 04-01-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn