Inhoudsopgave

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als u erfgenaam bent, dan zult u een keuze moeten maken: wil ik de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

Zuiver aanvaarden

Als u zuiver aanvaardt, dan betekent dit dat u alle rechten en plichten overgaan op u als erfgenaam. Dit kan tot gevolg hebben dat bij een negatieve nalatenschap u toch verplicht wordt om alle schuldeisers te voldoen. Als de schulden groter zijn dan de bezittingen, dan moet u als erfgenaam uit uw eigen vermogen de schuldeiser betalen.

Beneficiair aanvaarden

Als u in geen geval aansprakelijk wilt zijn met uw eigen vermogen voor eventuele schulden, dan zult u beneficiair moeten aanvaarden. In dat geval verklaart u uitdrukkelijk dat u onder voorbehoud van boedelbeschrijving de nalatenschap aanvaardt. Alleen als de nalatenschap positief is, zal er dan een uitkering volgen aan de erfgenamen.
Als er sprake is van minderjarige erfgenamen, dan wordt de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaardt, tenzij de nalatenschap wordt verworpen door de wettelijk vertegenwoordiger.

Verwerpen

Het kan zijn dat u al bij voorbaat weet dat de nalatenschap negatief is. Het kan ook zijn dat u vanwege andere of persoonlijke redenen de nalatenschap niet wilt aanvaarden. In dat geval kunt u de nalatenschap verwerpen.

Hoe moet u aanvaarden of verwerpen?

Zuiver aanvaarden kan vormvrij. U hoeft niet naar een notaris of naar de rechtbank om een verklaring af te leggen, maar het kan wel. Zuiver aanvaarden kan ook plaatsvinden als u gaat beschikken over de nalatenschap. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u schulden van de nalatenschap betaalt, geld opneemt van de bankrekening van de erflater of (waardevolle) spullen van de erflater meeneemt, zonder dat u op papier vastlegt dat u ze alleen voor de veiligheid meeneemt.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen moet door middel van het afleggen van een verklaring bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater. De rechtbank schrijft de akte dan in het boedelregister in.
Het kan zijn dat andere erfgenamen beneficiair hebben aanvaard en u nog geen keuze hebt gemaakt. Als dat nog niet is gebeurd, dan wordt u geacht beneficiair te hebben aanvaard, tenzij u alsnog uitdrukkelijk zuiver aanvaardt of u de nalatenschap binnen drie maanden na kennisname van de beneficiaire aanvaarding verwerpt.

Als u verwerpt, maar u wilt wel aanspraak blijven houden op de legitieme portie, dan zult u dat direct bij het verwerpen duidelijk moeten maken en laten opnemen in de akte bij de rechtbank.

Terugdraaien beslissing

Het is in beginsel niet mogelijk om het aanvaarden of verwerpen terug te draaien. Dat kan anders zijn als u zuiver hebt aanvaard en er sprake is van onbekende schulden [link naar artikel]. Het is dan mogelijk om binnen drie maanden de kantonrechter te verzoeken om de zuivere aanvaarding om te zetten in een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Advies

Als u advies wilt over het verwerpen of aanvaarden, neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail familierecht@dekempenaer.nl en vraag naar Nynke de Jager, onze erfrechtspecialist.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn