Inhoudsopgave

Aannemers kunnen binnenkort alleen nog maar schriftelijk waarschuwen 

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gelden. Voor u als aannemer betekent dat, dat u anders zult moeten gaan werken. Doet u dat niet, dan kunt u aansprakelijk zijn. In mijn vorige blog beschreef ik vier tips voor aannemers om aan de nieuwe wet te voldoen en beschreef ik al kort de nieuwe waarschuwingsplicht voor aannemers. Deze blog gaat verder in op die waarschuwingsplicht. Want waarschuwen moet vanaf 1 januari 2022 schriftelijk.

Huidige waarschuwingsplicht aannemer: telefoontje volstaat

Op grond van de huidige wet geldt voor aannemers al een waarschuwingsplicht. De aannemer is verplicht om de opdrachtgever op tijd te waarschuwen voor fouten in de opdracht, gebreken en ongeschiktheid van zaken die van de opdrachtgever komen en fouten of gebreken in documenten. Denk daarbij aan plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Waarschuwt de aannemer niet, terwijl hij dat wel had moeten doen, dan is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Deze waarschuwingsplicht is ook vermeld in de UAV 2012. Wanneer de aannemer een fout ontdekt, kan hij daarover bijvoorbeeld bellen met de opdrachtgever. Deze wijze van waarschuwen is onder de huidige regeling nog genoeg om te voldoen aan de waarschuwingsplicht. Wel is achteraf lastig te bewijzen dat er is gewaarschuwd.

Nieuwe wet: waarschuwen moet schriftelijk

Op grond van de nieuwe regeling volstaat een waarschuwing per telefoon niet meer en bent u als aannemer verplicht om de waarschuwing schriftelijk te doen. Dat kan per brief, maar ook per e-mail of Whatsapp. Mogelijk dat een waarschuwing in notulen van een bouwvergadering of een bouwverslag ook voldoende is. Een schriftelijke waarschuwing heeft als voordeel dat deze na te lezen is; het is dus minder vluchtig dan een mondelinge waarschuwing. De verwachting is dat een schriftelijke waarschuwing daarom eerder effect zal hebben. Verder is achteraf makkelijker vast te stellen dát de aannemer heeft gewaarschuwd en waarvoor precies is gewaarschuwd. Op grond hiervan zal de aannemer beter in staat zijn te bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn waarschuwingsplicht.

Duidelijk en begrijpelijk

Naast schriftelijk moet de waarschuwing duidelijk, begrijpelijk en volledig zijn. Meldt dus niet alleen dat er iets niet goed is, maar beschrijf ook wat er precies niet goed is. Geef daarnaast een onderbouwing waarom iets niet goed is en vermeldt wat het gevolg daarvan is. Het moet voor de opdrachtgever duidelijk zijn welke risico’s hij als gevolg van de fout loopt. Verder zult u als aannemer duidelijk moeten maken dat u mogelijk het werk niet meer op het afgesproken tijdstip kunt opleveren. Houd bij het formuleren van de waarschuwing ook rekening met de kennis en achtergrond van uw opdrachtgever. Een ondeskundige opdrachtgever moet de waarschuwing ook begrijpen en heeft mogelijk wat meer toelichting nodig. Een professionele opdrachtgever daarentegen zal aan minder woorden genoeg hebben.

Waarschuw op tijd

Het spreekt voor zich dat de waarschuwing de opdrachtgever op tijd moet bereiken. Wanneer sprake is van een spoedgeval, kan het handig zijn om te waarschuwen via e-mail, Whatsapp of sms. Zorg er wel voor dat de verstuurde berichten worden bewaard, zodat u ze achteraf nog als bewijs kunt overleggen.

Iets anders afspreken?

Wanneer u te maken heeft met een professionele opdrachtgever, is het toegestaan om andere afspraken te maken. In dat geval kunt u bijvoorbeeld specifiek afspreken dat waarschuwen ook mondeling mag. Die afwijkende afspraken moeten dan wel uitdrukkelijk in de aanneemovereenkomst zijn vastgelegd. Zoals hiervoor vermeld is waarschuwen per telefoon niet aan te raden, omdat het mogelijk lastig te bewijzen is. Met een particuliere opdrachtgever mag u geen andere afspraken maken en bent u sowieso verplicht om schriftelijk te waarschuwen.

In het kort

Een waarschuwing volgens de nieuwe Wet Kwaliteitsborging ziet er dus als volgt uit:

  • waarschuw per brief, e-mail of whatsapp
  • meld de fout
  • omschrijf de fout
  • onderbouw waarom sprake is van een fout
  • beschrijf het gevolg van de fout
  • beschrijf de risico’s voor de opdrachtgever
  • beschrijf het effect van de fout op de oplevertermijn
  • waarschuw op tijd

Voorbeeld

Stel dat een aannemer de opdracht heeft gekregen om een parkeerterrein aan te leggen, dat gebruikt zal worden voor het parkeren van vrachtwagens.

Aangekomen op de terreinlocatie ontdekt de aannemer een fout: de ondergrond is te slap. De ondergrond is daarom niet geschikt om te dienen als ondergrond voor de bouw van een parkeerterrein (omschrijving fout). Indien deze ondergrond wordt gebruik voor de bouw van een parkeerterrein, moet deze eerst worden verstevigd, bijvoorbeeld met Stelcon betonplaten. Deze zijn niet verwerkt in de ondergrond en ook niet voorgeschreven in het bestek (onderbouwing fout).

Zonder versteviging van de ondergrond met Stelcon betonplaten, zal het daarop aangelegde parkeerterrein niet geschikt zijn voor het parkeren van vrachtwagens. Nu de ondergrond eerst met Stelcon betonplaten dient te worden verstevigd, zullen de kosten voor de aanleg van het parkeerterrein stijgen (gevolg fout). Wanneer de ondergrond niet stevig genoeg is, bestaat kans dat geparkeerde vrachtwagens door het asfalt zakken, met als gevolg dat zowel vrachtwagens als asfalt beschadigd raken (risico opdrachtgever).

Het advies is om Stelcon betonplaten in de ondergrond te verwerken. Deze betonplaten dienen eerst te worden besteld en geleverd. Als gevolg daarvan zal de oplevertermijn van het parkeerterrein met vier weken worden overschreden (effect op oplevertermijn).

Wees voorbereid

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging zal gaan gelden vanaf 1 januari 2022. Wacht daar niet op en waarschuw vanaf vandaag altijd schriftelijk. Of stuur na ieder telefoontje een schriftelijke bevestiging daarvan naar de opdrachtgever. Doe u voordeel met bovenstaand voorbeeld. Wanneer u alles op de juiste wijze vastlegt, staat u straks niet voor verrassingen en voorkomt u schade of aansprakelijkheid. Voor vragen neem gerust contact met mij op via m.litjens@dekempenaer.nl of via 026 3522 824.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn