Inhoudsopgave

Aangifte IB 2020 doen? Let op: de aftrek partneralimentatie is per 2020 gewijzigd!

Fiscale aftrek partneralimentatie in 2021 van 52% naar 46%

De fiscale aftrek van partneralimentatie is met ingang 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2020 wordt de aftrek van partneralimentatie in vier jaar teruggebracht van 52% naar 37,05%. De gevolgen daarvan worden op korte termijn voelbaar. U moet voor 8 mei a.s.  aangifte doen over 2020. Enkele maanden daarna rolt de aanslag binnen. Die kan fors tegenvallen!

Wie wordt het hardst getroffen?

Voor iedereen die partneralimentatie betaalt en in 2019 meer aftrok dan 37,05% zal de wijziging voelbaar zijn. U krijgt minder belasting terug of moet meer bijbetalen. U houdt daardoor zelf maandelijks minder over.

Is uw inkomen hoger dan  € 68. 507,00 bruto per jaar en betaalt u partneralimentatie, dan wordt u het hardst getroffen.

Hoe verloopt de afbouw van de aftrek?

De afbouw van de aftrek verloopt de komende jaren als volgt:

  • Over 2020 bedraagt de aftrek 46%. Dit was 52% in 2019.
  • Over 2021 bedraagt de aftrek 43%
  • Over 2022 bedraagt de aftrek 40%.
  • Vanaf 2023 bedraagt de aftrek 37,05%

Wat betekent dit voor u persoonlijk?

Een voorbeeld:

U betaalt op dit moment een partneralimentatie van € 1.000,00 bruto per maand en valt in het hoogste belastingtarief.

Tot 2020 (aangifte 2019)

Tot dit jaar had u een aftrek van € 520,00 per maand. Netto betaalde u dus € 480,00 per maand aan partneralimentatie.

Over 2020

De aftrek is nu 46%. Dat is € 460,00. Netto betaalt u nu € 540,00 per maand aan partneralimentatie. Per maand ‘kost’ u dat € 60,00 meer.

Vanaf 2023

U heeft vanaf dit jaar een aftrek van € 370,00 per maand. Netto betaalt u dan € 630,00 per maand. Het verschil t.o.v 2019 is aanzienlijk: U betaalt netto € 150,00 per maand meer. De afbouw van de aftrek van de partneralimentatie heeft dus forse gevolgen voor uw eigen portemonnee.

Kunt u hier wat aan doen?

Ja, u kunt de partneralimentatie laten wijzigen. Uit de Kamerstukken blijkt dat de gewijzigde fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie een grondslag is voor de wijziging van de alimentatie.

Hoe?

Overleg

In overleg met uw ex-partner kunt u door door middel van een schriftelijke overeenkomst de partneralimentatie wijzigen. Ik kan u helpen bij het opstellen van de overeenkomst of met het laten vastleggen van de nieuwe afspraken  door de rechter in een gerechtelijke uitspraak. Hiermee voorkomt u dat uw ex-partner in de toekomst op grond van een oude uitspraak de oude alimentatie gaat proberen te innen.

Goed om te weten: wanneer u er samen uit bent, is de procedure een formele procedure zonder dat u naar de rechtbank hoeft.

Procedure

Komt u onderling niet tot overeenstemming dan is een wijzigingsprocedure noodzakelijk. Vooraf zal ik samen met u uw persoonlijke situatie bespreken. Zo onderzoek ik of in uw specifieke situatie de wijziging in de aftrek inderdaad tot een lagere alimentatie zou moeten leiden. Het kan namelijk zo zijn dat uw inkomen na het vaststellen van de alimentatie is gestegen en u daardoor eigenlijk meer alimentatie had kunnen/moeten betalen. De plus en de min zouden tegen elkaar weg kunnen vallen. Ik maak voor u dan ook een professionele berekening. Die partneralimentatieberekening is maatwerk. Een algemeen werkende internettool kan dergelijk maatwerk nooit vervangen. Na het maken van de berekening adviseer u op detailniveau met een advies. Dat advies is op uw persoonlijke situatie toegesneden..

Ten slotte nog dit

Zonder onderlinge overeenstemming of rechterlijke uitspraak, mag u de alimentatie niet wijzigen en dient u het afgesproken of in een uitspraak vastgelegde bedrag te betalen.

Meer info?

Meer artikelen over alimentatie vindt u hier.
U kunt zich ook inschrijven voor onze gratis online echtscheidingsinformatiebijeenkomst. Daar hoort u o.a meer over alimentatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Gratis online familierechtspreekuur

U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht aan ons voorleggen. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn