Inhoudsopgave

Aangifte erfbelasting

Erfbelasting

Als u een erfenis of legaat ontvangt zult u daarvan aangifte moeten doen. Hoeveel erfbelasting u moet betalen hangt af van het bedrag wat u ontvangt. Het kan ook zijn dat u geen belasting hoeft te betalen omdat de vrijstelling geldt. Wilt u weten hoeveel belasting u moet betalen, dan kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Als er sprake is van een wettelijke verdeling en u als kind een vordering krijgt op de langstlevende echtgenoot, dan moet er nog steeds aangifte worden gedaan. De erfbelasting zal dan betaald moeten worden door de echtgenoot. Wel zal de erfbelasting dan in mindering worden gebracht op uw vordering op de langstlevende.

U kunt de erfbelasting zelf opgeven, maar het kan ook samen met de andere erfgenamen. Ook de executeur of vereffenaar kan de aangifte verzorgen.
U dient binnen acht maanden na het overlijden aangifte te doen van de erfbelasting. Doet u binnen deze termijn geen aangifte dan bent u rente verschuldigd. Het is mogelijk om uitstel te vragen voor het doen van erfbelasting als u nog niet weet wat de omvang van de nalatenschap is.

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van de erfbelasting, dan kunnen wij u natuurlijk doorverwijzen naar een expert uit ons netwerk.

Zonder vertraging ontvangt u binnen drie maanden de definitieve aanslag erfbelasting. Op dit moment heeft de Belastingdienst een achterstand bij de aangiftes erfbelasting. Het kan nu ongeveer zes maanden duren voordat u de aanslag ontvangt.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn