Inhoudsopgave

Aan ontslag bestuurder moet een formeel ontslagverzoek ten grondslag liggen

Een Vereniging van Eigenaars (VvE), die een appartementencomplex beheert, heeft ook een bestuur. In deze zaak was onduidelijk wie de bestuurder moet ontslaan en hoe dit moet gebeuren.

Het appartementencomplex is verdeeld in 32 appartementsrechten. Ook de bestuurder van de Vereniging van Eigenaars is een rechthebbende. In de akte waarbij de VvE is opgericht staat dat de vergadering van eigenaren het bestuur benoemt en ‘te allen tijde’ kan ontslaan. De huidige bestuurder zit er sinds 2018.

Stemming

Een jaar later vindt een vergadering van eigenaren plaats. Op verzoek van een bewoner van het complex wordt het ontslag van de bestuurder geagendeerd. Daar wordt over gestemd maar alleen deze bewoner stemt vóór het ontslag, de andere 19 eigenaren stemmen tegen. Op een latere vergadering laat deze bewoner opnieuw een agendapunt opnemen: over de benoeming van een plaatsvervangend bestuurder. Door tijdgebrek wordt dit agendapunt niet behandeld.

Wanbeleid

Omdat de bewoner vindt dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid, stapt zij naar de kantonrechter. Die moet de bestuurder ontslaan en hem verbieden de komende vijf jaar een bestuurs- of beheersfunctie binnen de VvE te bekleden. De kantonrechter wijst dat af. De bewoner gaat in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof stelt dat het ontslag van een bestuurder is voorbehouden aan de vergadering van eigenaren. Zo staat dat in de wet en in het reglement. Het hof kan in deze fase zoiets niet doen.

Geen ontslagverzoek

Het tweede ontslagverzoek dat de bewoner in de vergadering inbracht, wat niet is behandeld, is volgens het hof niet eens een echt ontslagverzoek: het ging over de benoeming van een plaatsvervangend bestuurder. Er wordt niet voorgesteld om de huidige bestuurder te ontslaan. Dat was voor de vergadering wél duidelijk, stelt de bewoner, maar ze onderbouwt dat niet en het blijkt ook niet uit de notulen van die vergadering. In die vergadering is niet gevraagd de bestuurder te ontslaan, de vergadering heeft niet geweigerd hierop een besluit te nemen en heeft het ontslag ook niet geweigerd. Pas als de vergadering – na een echt ontslagverzoek – weigert hierover een besluit te nemen of bij een afwijzende beslissing kan de bewoner zich tot de rechter wenden. Ook bij het hof krijgt deze bewoner dan ook geen gelijk.

ECLI:NL:GHARL:2023:2954

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2023:2954| 25-04-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, onze advocaten staan voor u klaar.

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn