Hapsnap is niet aan Pedro Heinen besteed

Leestijd 7 min - Kennisbank - 24 mei 2022

Pedro Heinen ging na de middelbare school het leger in en werken voor de militaire inlichtingendienst. Het advies om officier te worden en naar de Koninklijke Militaire Academie te gaan sloeg hij in de wind. In plaats daarvan koos hij voor Rechten. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht: de wereld van wetten...

Werkkostenregeling (WKR)

Leestijd 1 min - Kennisbank - 23 mei 2022

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat per januari 2022 na 2 jaar van 3% (extra ruimte i.v.m. corona) terug naar 1,7%.Er mag dus nog maar maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot en met €400.000, plus 1,18% van het restant van die loonsom worden gebruikt ten behoeve van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

Thuiswerkvergoeding

Leestijd 1 min - Kennisbank - 23 mei 2022

Ondernemingsraad (OR) kiesrecht

Leestijd 1 min - Kennisbank - 23 mei 2022

Per 1 januari 2022 hebben werknemers sneller actief en passief kiesrecht voor de OR Actief kiesrecht (stemrecht) 3 maanden na de eerste werkdag Passief kiesrecht (verkiesbaar stellen) 6 maanden na de eerste werkdag. Een uitzendkrachten heeft in het bedrijf van de inlener actief en passief kiesrecht.

Arbeidsvoorwaarden in EU

Leestijd 2 min - Kennisbank - 23 mei 2022

Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie Per 2 augustus 2022 dient de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd te worden in Nederland. Er geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat regelingen die niet aan de Richtlijn voldoen vanaf dat moment nietig kunnen zijn. Scholing en studiekosten Werkgevers moeten vanaf 2 augustus

Wet- en regelgeving arbeidsrecht

Leestijd 1 min - Kennisbank - 23 mei 2022

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie(s) daarvoor nog nodig is. Update mei 2022 Update januari 2022 Update december 2021

Klokkenluidersregeling

Leestijd 2 min - Kennisbank - 23 mei 2022

Per 17 december 2021 geldt de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Deze richtlijn is nog niet in Nederland geïmplementeerd maar heeft directe werking.

Ouderschapsverlof

Leestijd 2 min - Kennisbank - 23 mei 2022

Wettelijk is het ouderschapsverlof nu nog onbetaald. Maar per 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) in, die ervoor zorgt dat een werknemer voor elk kind negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen. De werkgever hoeft geen loon door te betalen; de werknemer ontvangt een uitkering van het UWV à 70% procent van het

Een dreigend faillissement: mag een bedrijf nog externe adviseurs inschakelen?

Leestijd 5 min - Kennisbank - 19 mei 2022

Wanneer een bedrijf in de financiële problemen komt en failliet dreigt te gaan, dan zal de bestuurder van het bedrijf er doorgaans alles aan doen om een faillissement te voorkomen. Het komt vaak voor dat er dan externe adviseurs worden ingeschakeld om te helpen, zoals advocaten of consultants. Dat kan echter achteraf voor problemen zorgen,

Verhaal juridisch in goede banen leiden • Laurens Vrakking

Leestijd 6 min - Kennisbank - 17 mei 2022

Laurens Vrakking werkte als rechtenstudent voor een rechtswinkel en fotografeerde in zijn vrije tijd op straat, geboeid door de schoonheid en de openbare ruimte. Nu werkt hij als huurrechtspecialist voor verschillende soorten verhuurders van bedrijfs- en woonruimte en voor partijen die bemiddelen in verhuur. Naast zijn werk als advocaat is hij bestuurslid van CASA en

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn