Our internal complaints procedure

If you are dissatisfied with the quality of our services or the amount of the invoice, you should first submit your objections to your lawyer. You must submit your complaint within three months after the moment you became aware or reasonably could have become aware of the act or omission that gave rise to your complaint. See Kantoorklachtenregeling.

Within four weeks

Our firm will always confirm a solution to the problem raised to you in writing within four weeks after receipt of the complaint. If, in your opinion, our firm has not solved your objections satisfactorily, you can - if the conditions are met - submit a complaint to the Disputes Committee for the Legal Profession. You can also go to this committee if our firm has not dealt with your objections in writing within four weeks after they were submitted.

Disputes Committee for the Legal Profession

Voor het geval u een klacht wil indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, verwijzen we particuliere cliënten naar de geschillencommissie Advocatuur en ondernemers naar Advocatuur Zakelijk.

More information

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid. Informatie over het proces kunt u vinden op de website www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoon (070) 310 53 10.

Pronunciation

De Geschillencommissie doet uitspraak bij arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,- en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk . De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (zakelijk en consumentengeschillen) dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Aanmelden voor nieuws

Send us an e-mail to stay informed about legal developments.

Mail