DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Secretaris festival moet openstaande factuur uit eigen zak betalen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 25 januari 2023

Dat ook het weer van invloed kan zijn op de uitkomst van een juridische procedure, blijkt wel uit deze zaak. Door de aanhoudende regen draaide een festival met verlies. Een bedrijf dat de beveiliging regelde, kan niet worden betaald. De secretaris

Gemeente niet aansprakelijk na valpartij op winterse ochtend

Leestijd 5 min - Kennisbank - 23 januari 2023

Een vrouw valt op een koude winterochtend van haar fiets en stelt de gemeente aansprakelijk. Ze zegt door de gladheid te zijn gevallen. Volgens de vrouw heeft de gemeente haar zorgplicht geschonden door niet of niet op tijd te strooien en dus is er

Centraal stembureau wees verzoek om inschrijving ten onrechte af

Leestijd 5 min - Kennisbank - 23 januari 2023

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van een hoogheemraadschap wijst een door een lokale vereniging ingediend verzoek tot inschrijving van een aanduiding in het register voor die verkiezing af. Het verzoek

WhatsAppfraude door derde: slachtoffer heeft vordering op eigenaar bankrekening

Leestijd 5 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Een vrouw wordt opgelicht via WhatsApp. Als zij haar geld terugeist van degene aan wie ze dat heeft overgemaakt, stelt diegene dat niet zij maar een derde het bedrag heeft opgenomen. Krijgt de vrouw toch haar geld terug? Een vrouw wordt slachtoffer

Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon

Leestijd 3 min - Kennisbank - 18 januari 2023

In hoeverre kan de raad van toezicht van een stichting aansprakelijk worden gehouden als een derde schade lijdt door toedoen van die stichting? In deze uitspraak gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in op de aansprakelijkheid van (de leden van) een

Geen dakkapel als het niet kan volgens Welstandscommissie

Leestijd 3 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Een dakkapel, veel huiseigenaren willen dat wel. En lopen vaak tegen de eisen van welstand aan. Maar als andere woningen wel een dakkapel hebben, geldt bij een weigering van de vergunning dan niet ‘ongelijke behandeling’? Een woningeigenaar dient

Bruikleenovereenkomst roept geen huurbescherming in het leven

Leestijd 4 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Een bruikleenovereenkomst leidt er niet toe dat gebruikers van een pand huurbescherming toekomt. Een gemeentelijk complex, waarin tijdelijk maatschappelijke bedrijfjes zijn gehuisvest, mag daarom van de rechter worden ontruimd, ook al is er geen

Gesanctioneerde Russische aandeelhouder mag geen invloed in onderneming uitoefenen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Het moet ‘eens en voor altijd’ voor de buitenwereld duidelijk zijn dat de in verband met de oorlog in Oekraïne gesanctioneerde certificaathouders geen overwegende zeggenschap meer hebben in een internationale supermarktketen met een Nederlandse

Wildplassen mag niet, ook al was horeca dicht door coronamaatregelen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 11 januari 2023

Ook als horecabedrijven door de coronamaatregelen gesloten zijn, is het niet toegestaan aan de openbare weg te urineren. Dat merkte een man die tijdens een lange wandeling in coronatijd hoge nood had en beboet werd voor wildplassen. Een man urineert

Onverkorte handhaving concurrentiebeding leidt tot onbillijk nadeel ex-werknemer

Leestijd 7 min - Kennisbank - 11 januari 2023

Een werkgever besluit een concurrentiebeding onverkort te handhaven, terwijl zij de indiensttreding van de ex-werknemer bij de concurrent eerst gedoogde. Dit leidt tot een onbillijk nadeel voor de ex-werknemer, zo besliste de kantonrechter van de

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn