HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine maschinelle Übersetzung handelt, die ein grundlegendes Verständnis unserer Webinhalte vermittelt. Es handelt sich um eine wörtliche Übersetzung, und bestimmte Wörter werden möglicherweise nicht genau übersetzt. De Kempenaer Advocaten N.V. haftet nicht für die Richtigkeit der Übersetzungen, die mit diesem Dienst erstellt wurden.

Geluidsoverlast door padelbanen: geluidsmeting moet opnieuw

Leestijd 3 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Steeds meer mensen zijn de laatste jaren aan het padellen geslagen. Padelbanen rijzen daardoor als paddenstoelen uit de grond. Niet iedereen is daar vanwege de geluidsoverlast blij mee, zo blijkt uit het groeiende aantal rechtszaken erover. Soms moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich er in hoger beroep over buigen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Ontbonden bv die eerder failliet ging wordt niet alsnog failliet verklaard

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een vennootschap onder firma (vof) verzoekt de rechtbank een ontbonden besloten vennootschap (bv), die eerder failliet is geweest, alsnog failliet te verklaren. De rechtbank wijst dat verzoek af. Wat beslist het gerechtshof?

Ongepaste speech op bedrijfsfeest: ontbinding arbeidsovereenkomst

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een werknemer houdt op een bedrijfsfeest een toespraak die de directie allesbehalve gepast vindt. De man vecht het ontslag op staande voet dat daarop volgt met succes aan. Maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen, zoals de werkgever eiste.

Asielzoekersgezin mocht woning weigeren: ontruiming afgewezen 

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een asielzoekersgezin krijgt via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een woning aangeboden. De familie accepteert die niet: het is te ver van een ziekenhuis waar een van de kinderen wordt behandeld. Als het gezin het asielzoekerscentrum (azc) weigert te verlaten, eist het COA ontruiming van hun verblijfsruimte. Wat beslist de voorzieningenrechter?

Loonstop voor weigerachtige zieke werknemer is niet terecht

Leestijd 4 min - Kennisbank - 23 mei 2023

De bedrijfsarts adviseert dat een zieke werknemer regelmatig koffie moet drinken met haar baas. Zo houdt ze aansluiting. Het tijdstip dat de werkgever voorstelt, komt haar niet goed uit. Als ze niet naar het koffiemoment gaat, zet de werkgever haar salaris stop. Onterecht, oordeelt de kantonrechter.

Afvalcontainer voor incontinentiemateriaal mag worden geplaatst in de buurt van een woning

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

Het bestuur van een afvalbedrijf wil een verzamelcontainer voor incontinentiemateriaal en luiers plaatsen in de buurt van een woning. De bewoner vreest dat dit leidt tot aantasting van zijn woon- en leefklimaat. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet beoordelen of deze locatie onaanvaardbare gevolgen voor omwonenden heeft.

Commissaris niet rechtsgeldig benoemd, dus niet aansprakelijk voor boedeltekort

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

In een faillissement houdt de curator de commissaris aansprakelijk voor het boedeltekort. De commissaris stelt dat hij niet rechtsgeldig is benoemd. Of dat laatste waar is, moet de rechtbank uitzoeken.

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking.

Gemeentelijk beleid bindt: afwijken kan incidenteel en gemotiveerd, niet structureel

Leestijd 6 min - Kennisbank - 22 mei 2023

Op diverse vlakken hanteren gemeenten beleid over de wijze waarop haar bestuursorganen bevoegdheden uitoefenen. Bijvoorbeeld bij de vraag of een nieuwe woningbouwontwikkeling aanvaardbaar is. Procedureel kunnen beleidsregels zijn opgesteld of al dan niet medewerking kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Of inhoudelijk kunnen beleidsregels zijn opgesteld over de vraag welke parkeerbehoefte of mate van welstand voor de nieuwe ontwikkeling wordt vereist. Ook kan er sprake zijn van zogenoemd Damoclesbeleid, waarin wordt aangegeven hoe in een gemeente met sluiting van drugspanden wordt omgegaan.

Moet zorgverzekeraar operatie in het buitenland vergoeden?

Leestijd 6 min - Kennisbank - 22 mei 2023

Een vrouw ondergaat in het buitenland een operatie. Heeft ze recht op vergoeding van de kosten daarvan door haar zorgverzekeraar? Het gerechtshof Den Haag boog zich over die vraag in een zaak van een vrouw die tijdens haar vakantie in Colombia is geopereerd.

AKTIE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn