Inhoudsopgave

Cursus Europees Aanbestedingsrecht voor Woningcorporaties | februari 2018

Volgens de Europese Commissie moeten woningcorporaties worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Dat betekent dat zij volgens de Europese Commissie moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. De Europese Commissie is daarom op 8 december jl. een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Zolang een uitkomst van de inbreukprocedure nog niet bekend is, adviseren wij dat u zich als woningcorporatie aan de aanbestedingsregelgeving conformeert.

Houdt u aan de Europese aanbestedingsregels

Wanneer u zich als woningcorporaties niet houdt aan de Europese aanbestedingsregels loopt u het risico in een juridische procedure verwikkeld te raken. Wij vermoeden dat u juist niet de corporatie wilt zijn over wiens hoofd die kwestie dan wordt uitgevochten en vervolgens ‘de boeken’ in gaat.

Daarom geven wij een Cursus Europees Aanbestedingsrecht voor Woningcorporaties. Wat zijn de gevolgen van een dergelijke inbreukprocedure voor u als woningcorporatie? Wat wordt er precies van u verwacht en waar moet u rekening mee houden?

De Kempenaer Advocaten verzorgt sinds 2006 met enige regelmaat cursussen en workshops Aanbestedingsrecht voor woningcorporaties; bij ons op kantoor, maar ook bij u op locatie. Graag praten wij u bij over de actuele stand van zaken en proberen wij u handvatten te geven hoe op praktische wijze aan die aanbestedingsregels invulling kan worden gegeven.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn