DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Areas of law

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Wie is aansprakelijk? Voor welke schade? En is die schade verzekerd? Het zijn vragen die De Kempenaer voor u beantwoordt als het gaat om letselschade en schade als gevolg van medisch handelen. Schadekwesties vragen om een voortvarende aanpak, omdat de afwikkeling ervan een ingrijpend en vaak ingewikkeld traject is.

Aansprakelijkheid beroepsbeoefenaren

Ook verlenen wij bijstand aan professionele dienstverleners in tuchtzaken. Het gaat dan om verweer in tuchtzaken van medici, advocaten, notarissen, accountants of gerechtsdeurwaarders. Wij staan soms ook aan de andere kant en verlenen rechtsbijstand aan benadeelde cliënten die een klacht tegen een professional indienen. Een klacht gaat veelal vooraf aan een civielrechtelijke (beroeps-)aansprakelijkheid. Een gegronde klacht kan bijdragen aan de onderbouwing van een tekortkoming of van onrechtmatig handelen.

Our clients

Wij werken voor bedrijven en particulieren. Op het gebied van gezondheid werken we voor zorginstellingen, individuele zorgaanbieders zoals medisch specialisten, fysiotherapeuten en apothekers, patiënten en andere partijen in de zorg. Bij letselschadezaken, waarbij het kan gaan om bedrijfs- en verkeersongevallen, wordt voornamelijk opgetreden voor slachtoffers van (verkeers)ongevallen of medische ingrepen. Meestal is de wederpartij een verzekeringsmaatschappij.

Advice and support

De Kempenaer behandelt zaken op het vlak van medische aansprakelijkheid (letselschade), medisch tuchtrecht of aansprakelijkheid van bestuurders. We ondersteunen bij conflicten binnen maatschappen of geschillen tussen zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren. Wij staan u bij als er wordt onderhandeld, maar ook als het tot een procedure komt over de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid, de schade en de verzekeringsdekking. Daarnaast zijn wij bekend met de specifieke regelgeving over vergunningen en tarieven, waardoor wij adequaat kunnen optreden bij geschillen met de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Neem contact op met een van onze specialisten

M. (Minouche) Egbers

Lawyer - Senior

Want to know more?

Call 026 – 35 22 888 or send a message.

Mail

Relevant articles

Algemene voorwaarden met exoneratiebeding zijn van toepassing: organisator bedrijfsuitje niet aansprakelijk voor bootcrash

Tijdens een personeelsuitje botsen twee rubberboten op elkaar, waardoor een aantal werknemers ernstig gewond raakt. De werkgever stelt met zijn aansprakelijkheidsverzekeraar de organisator van het uitje aansprakelijk voor de schade. De organisator beroept zich op het exoneratiebeding dat in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst is opgenomen. Maar volgens de werkgever zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.

Winkel aansprakelijk voor schade van elektrische fietser na valpartij

Een vrouw komt ten val met haar elektrische fiets en wijt dat aan wapperende linten aan een stoepbord van een winkel. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de winkel aansprakelijk is voor de schade.

View all articles

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn