mr. J. (Jan) de Wrede

Advocaat - Partner


Jan neemt het voortouw en is op een prettige manier direct. Zonder omwegen zegt hij wat hij denkt en waar het op staat. Hij communiceert helder, in voor de klant begrijpelijke taal. Jan heeft een opgeruimd karakter en ziet overal mogelijkheden. Een specialist op zijn rechtsgebied en ook daarbuiten verstaat hij het vak. Jan is energiek, houdt van aanpakken en heeft zichtbaar plezier in wat hij doet.

 

 

 

Specialistenverenigingen

  • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)

Contact

Kennis

Aanspreekpunt juridisch advies MKB en personen- en familierechtzaken in Amersfoort Vathorst

Ook ondernemers en particulieren uit Amersfoort e.o. kunnen voor vragen en juridisch advies bij ons terecht.

oktober 2017

Kennis

Eventorganisator en COVID-19 (corona). Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Kan de eventorganisator aansprakelijk worden gesteld als een bezoeker corona krijgt?

juli 2020

Moet je als eventorganisator de ontvangen aanbetaling terugbetalen als de opdrachtgever ontbindt wegens overmacht?

Of de eventorganisator de aanbetaling inderdaad moet terugbetalen, hangt af van de situatie.

juni 2020

Overheidsmaatregelen Corona mei 2020: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wat is er versoepeld en wat zijn de gevolgen voor overmacht en annulering?

mei 2020

Overheidsmaatregelen Corona: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wat zijn de gevolgen van overmacht en annulering?

april 2020

Alle publieksevenementen verboden tot 1 juni 2020, dus niet alleen evenementen die vergunnings- en meldingsplichtig zijn

Wat zijn de gevolgen voor annulering? Wanneer kan een beroep worden gedaan op overmacht en wanneer geldt de normale annuleringsregeling?

april 2020

Nijmeegse Vierdaagse betaalt inschrijfgeld niet terug. Maar mag dat wel?

De vraag is of de organisator het recht heeft om het inschrijfgeld te behouden en artikel 13 in het Limiteringsprotocol buiten werking te stellen.

april 2020

Verlenging coronamaatregel door de overheid

De overheid heeft de bestaande maatregelen verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent dat evenementen, ongeacht de grootte, niet zijn toegestaan tot en met die datum.

april 2020

Niet elk evenement verboden na 6 april 2020

Moment van annulering blijft belangrijk!

maart 2020

Evenementenrecht: annulering en overmacht voor, gedurende en na overheidsmaatregel

Wanneer een opdrachtgever een beroep doet op overmacht naar aanleiding van de overheidsmaatregelen, waarbij het evenement valt binnen de periode van 12 maart 2020 tot en met 6 april 2020, dan is er sprake van juridische overmacht.

maart 2020

Coronavirus en gevolgen voor de evenementenbranche

Ligt het coronavirus buiten de controle van de partijen of konden maatregelen worden genomen om de effecten ervan te verzachten?

februari 2020

Voorkom dat een freelancer/ zzp’er wordt aangemerkt als werknemer in loondienst

Of er sprake is van een arbeidsrelatie, hangt uiteindelijk af van hoe partijen in de praktijk met elkaar omgaan en wat er schriftelijk is vastgelegd.

december 2019

Evenementenlocatie / organisator: zorg ervoor dat je evenementenvergunning up-to-date is!

Het niet op orde hebben van een evenementenvergunning kan nare gevolgen hebben, zoals een aansprakelijkstelling voor geleden schade en negatieve publiciteit.

oktober 2019

De No-nonsense route | Entertainment Business (EB) juni 2019

Interview met advocaat Jan de Wrede over de media aanpak bij problemen in de entertainmentbranche en hoe problemen te voorkomen.

juni 2019

Verwijzing naar de homepage voor de algemene voorwaarden voldoende voor terhandstelling?

Uit een recente uitspraak blijkt dat het nog steeds mis gaat met het ter hand stellen van algemene voorwaarden, waardoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Deze kunnen op een eenvoudige manier worden voorkomen.

mei 2019

Evenementenrecht: verantwoordelijkheid organisator Escape room

Het is eigenlijk niet meer weg te denken bij bedrijfsfeestjes, de “Escape room”. Immens populair bij jongeren en vrijgezellenfeesten. Dat het ook kan misgaan, is helaas recentelijk gebleken in Polen. Hoe zit het met regelgeving in Nederland ten aanzien van Escape rooms?

januari 2019

Evenementenrecht: aansprakelijkheid vreugdevuur Scheveningen

Door een veel te hoge brandstapel is in Scheveningen de nodige schade ontstaan aan fietsen, auto’s en gebouwen. De burgemeester van Den Haag wees de beschuldigende vinger naar de organisator van het vreugdevuur. Maar, is dat wel terecht? Welke partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld?

januari 2019

Ga niet zomaar akkoord met een boetebeding

Vaak wordt het boetebeding (in ongewijzigde vorm) geaccepteerd, met de gedachte dat het niet zo’n vaart zal lopen. Waar moet je op letten als je een contract tekent met een boetebeding?

november 2018

Football Legal #9 June 2018 | Criminal and Civil liability of football players

Article by Jan de Wrede, p. 233-237

oktober 2018

Opzegging van (duur)overeenkomsten, waar moet ik op letten?

Check soort overeenkomst, of überhaupt kan worden opgezegd en zo ja, op welke wijze.

augustus 2018

Van Idee tot I.E.

Advocaten Jan de Wrede en Claudine Hermesdorf schreven naar aanleiding van hun presentatie tijdens de OPA avond Ideas and Things een artikel over o.a. merkenrecht en hoe je een idee of product kunt beschermen .

maart 2018

Detailhandel valt onder de Dienstenrichtlijn. Wat zijn de gevolgen, onder andere voor de algemene voorwaarden?

Wanneer een handeling onder het begrip “dienst” in de Dienstenrichtlijn valt, betekent dat onder andere een versoepeling voor het ter hand stellen van algemene voorwaarden.

maart 2018

Samenhangende rechtsverhoudingen. Het blijft opletten geblazen!

Betekent een wanprestatie in een franchiseovereenkomst ook een wanprestatie in een andere overeenkomst?

november 2017

Recht op beloning bemiddeling wanneer de overeenkomst wordt ontbonden?

Tips voor de bemiddelaar.

oktober 2017

Ontslag werknemer supermarkt door weigeren leeftijdscontrole

Bij verkoop van alcohol of tabak moet bij twijfel de leeftijd van de koper worden gecontroleerd. Doet een verkoper die werknemer is dat niet, kan de reden zijn voor ontslag!

augustus 2017

Aansprakelijkheid toetredende en uittredende vennoot van vof!

De toegetreden vennoot is ook aansprakelijk voor bestaande schulden van de vof op het moment van toetreden.

juni 2017

Evenementenrecht: Venlostormt aansprakelijk na overlijden deelneemster?!

Op de organisator rust een zelfstandige plicht om al datgene te doen wat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen.

juni 2017

Algemene voorwaarden: gelden die van u of die van de ander?

Onbedoeld de algemene voorwaarden van koper van toepassing. Hoe te voorkomen?

mei 2017

Product niet goed, maar toch geen geld terug? Dat kan u overkomen als u niet op de juiste manier klaagt!

Als een product niet goed is en u dient niet op de juiste manier een klacht in, kan er geen actie meer worden ondernomen zoals het vorderen van herstel of schadevergoeding. U vist dan achter het net, ook al is de klacht terecht.

februari 2017

Geen beroep op overmacht voor organisator evenement. Gevolg is aansprakelijkheid!

Zorg voor een goede evenementenverzekering en kijk goed naar de voorwaarden.

november 2016

Ter hand stellen van algemene voorwaarden: het gaat nog steeds vaak mis!

Hoe gebruik je algemene voorwaarden op een correcte manier, zodat ze niet vernietigd kunnen worden?

oktober 2016

Let op de aansprakelijkheid bij het inschakelen van derden!

Het gebeurt vaak dat een opdrachtnemer een verkregen opdracht overlaat aan een derde. Als deze schade maakt, kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld.

juli 2016

BREXIT: Hoe nu juridisch verder?

Een BREXIT is een feit. Groot-Brittannië gaat de EU verlaten. Wat voor juridische gevolgen heeft dat?

juni 2016

Op welke manieren kun je een overeenkomst beëindigen?

Opzegging overeenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet mogelijk, opzegging overeenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel altijd mogelijk.

juni 2016

Aansprakelijkheid en evenementen: beperking aansprakelijkheid voor de schade van bezoekers en deelnemers mogelijk?

Tijdens een race-evenement haakten twee motorrijders in elkaar, waardoor zij het publiek inreden. Kan een organisator de aansprakelijkheid beperken?

juni 2016

Juridische tips voor bedrijven werkzaam in de evenementenbranche

Het evenementenseizoen staat weer voor de deur en het aantal evenementen neemt toe. Bij evenementen kan veel misgaan. Als er dan iets misgaat, dan haalt dat vandaag de dag met enige regelmaat het nieuws.

mei 2016

De aanpak van schijnzelfstandigheid: van VAR naar Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen?

april 2016

Aansprakelijkheid en evenementen: Monstertruck Haaksbergen

Uitspraak inzake de strafzaak tegen de bestuurder van de monstertruck die tijdens een evenement in Haaksbergen het publiek inreed en tegen de organisator van evenement.

april 2016