mr. L. (Laurens) Vrakking

Advocaat


Laurens is specialist in het huurrecht. Hij werkt veel voor investeerders in woon- en bedrijfsruimte, woningcorporaties, zorginstellingen en huurders en verhuurders in retail. Als dat nodig is, zoekt hij de zaak tot op de bodem uit. Een dossier kan hem niet complex genoeg zijn. Met een nuchtere benadering vindt hij de beste oplossing voor uw vraagstuk. Waar dat moet deinst hij er niet voor terug om een scherp juridisch debat uit te vechten. De wetenschappelijke kant van zijn vak intrigeert hem en hij publiceert daarover in verschillende juridische uitgaven.

 

 

Specialistenverenigingen

  • Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten verlengd

De looptijd van die spoedwet zou aflopen op 1 juli 2020, maar is nu verlengd: tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen vóór 1 november 2020 kunnen worden verlengd

juni 2020

Kan ik verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst weigeren?

U mag een verlengingsverzoek alleen weigeren als de reden voor uw weigering in de spoedwet is opgenomen.

april 2020

Informatieverplichting uitgebreid door de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt vrij eenvoudig door het versturen van een aanzegging. Wanneer moet deze verstuurd worden en wat moet erin staan?

april 2020

Is de spoedwet van toepassing op mijn huurovereenkomst?

Welke mogelijkheden biedt de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten?

april 2020

Moet ik de huurder opnieuw informeren over het aflopen van de huur?

ja! U moet de huurder opnieuw informeren.

april 2020

Binnen welke termijn moet de huurder een verlengingsverzoek indienen?

De huurder kan een verlenging verzoeken voor 1, 2 of 3 maanden, maar niet tot een later datum dan 1 september 2020.

april 2020

Verlengingsverzoek ontvangen? Kom meteen in actie!

De verhuurder moet de afwijzing binnen een week na het verzoek van de huurder om het huurcontract tijdelijk te verlengen schriftelijk bij de huurder kenbaar maken.

april 2020

Hoe ziet de spoedwet-procedure eruit?

Als de huurder het er niet mee eens is dat de verhuurder de verlenging heeft geweigerd, is het aan de huurder om een procedure op te starten.

april 2020

De spoedwet voor verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten: een mijnenveld voor verhuurders

Veel verhuurders willen in de Coronacrisis helpen, maar willen niet dat hun huurder huurbescherming krijgt. Daarom is er nu een spoedwet die verlenging zonder huurbescherming mogelijk maakt.

april 2020

Kan ik als verhuurder een verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst voorstellen?

De spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten geeft huurders de mogelijkheid om een verzoek te doen voor de verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. Maar ook als verhuurder kunt u een voorstel doen voor verlenging. Hoe werkt dat en wat zijn de verschillen?

april 2020

Huurachterstand en corona: praktijkvoorbeelden

Inmiddels zijn de eerste uitspraken van kantonrechters een feit. De rechtbank Overijssel publiceerde drie praktijkvoorbeelden.

april 2020

Inspectie van verhuurde woningen: het moet, maar het mag niet!

Als een drugslab wordt aangetroffen in het door u verhuurde pand, wordt u vast verteld dat u regelmatig had moeten controleren. Uit een recent vonnis blijkt echter dat een verhuurder geen inspectie kan afdwingen!

november 2017

HuisjeHuisje: moet u straks ook meewerken aan een woningruil?

De woningruil-app is gemaakt door woningcorporaties, maar heeft ook gevolgen voor beleggers en particuliere verhuurders.

september 2017

Bemiddelingskosten terugbetalen? Niet 5, maar 3 jaar terugwerkende kracht!

De juiste verjaringstermijn behoedt veel bemiddelaars voor een groot deel van de oudere terugvorderingen.

oktober 2015

Wijzigingen in de Warmtewet

Duidelijkheid op belangrijke punten, vooral voor VvE’s met een centrale verwarmingsinstallatie

juli 2014

Tijdelijke verhuur van etalages

Goed idee. Wel even opletten – zowel huurder als verhuurder!

april 2014

Verhuurders opgelet: de Warmtewet

Een beschrijving in vogelvlucht van een wet die de aandacht van verhuurders en beheerders verdient.

januari 2014