mr. drs. M.P. (Mitzi) Litjens

Advocaat


Mitzi kan goed luisteren en laat zich niet snel van de wijs brengen. Ze houdt van structuur en is heel precies. Ze observeert en gaat grondig te werk. Mitzi straalt rust uit en door haar opgeruimde karakter weet ze mensen aan zich te binden.

 

Contact

Kennis

Wet Kwaliteitsborging: 4 tips voor aannemers om daaraan te voldoen

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Wacht daar niet op, wees voorbereid en begin alvast vandaag.

maart 2021

Ik ben bang dat mijn opdrachtgever niet kan betalen! | Retentierecht in de bouw

Eerst betalen, dan opleveren!

juli 2020

Waar moet u op letten bij de aankoop van onroerend goed?

Vijf factoren die de onderzoeksplicht van de koper verzwaren.

juli 2020

Huis of bedrijfspand in de verkoop: vijf aandachtspunten

Voorkom dat na de verkoop van een onroerende zaak discussie ontstaat.

april 2020

Het Rijk zegt zijn architect op…

...en dat gaat in de papieren lopen!

september 2019

Vijf belangrijke juridische gevolgen van oplevering

Wat zijn de juridische consequenties van oplevering van werk in de bouw?

juni 2019

Algemene voorwaarden of toch niet?

Kunnen de algemene voorwaarden een overeenkomst vervangen?

december 2018

Afspraak tussen buren houdt geen stand: monddoodclausule te algemeen.

Een beding met een te ruime en te algemene beschrijving zal snel in strijd zijn met de openbare orde. Hoe concreter het beding, des te groter de kans dat het zijn werking behoudt.

maart 2018

Recht op ontbinden koop bij bouwkundige gebreken

Per 1 februari 2018 wordt standaard het voorbehoud van een bouwkundige keuring opgenomen in het nieuwe NVM-model Koopovereenkomst Eengezinswoning of Appartementsrecht .

februari 2018

De vaststellingsovereenkomst: 6 aandachtspunten uit de rechtspraak in 2017

Belangrijk om op te letten bij het treffen van een schikking!

december 2017

Resultaat bouw anders dan artist impression: non-conformiteit?

Kan de koper van een pand een beroep doen op non-conformiteit wanneer het uiteindelijke resultaat afwijkt van de artist impression? Uit de rechtspraak zijn vier belangrijke punten te halen.

juli 2017

Transformatie vastgoedobject: auteursrecht gecheckt?

Vier tips om een bouwstop te voorkomen.

juni 2017

Verhuurders opgelet: vier valkuilen bij flexibele verhuur van kantoorruimte

Flexibel verhuren van kantoorruimte is een rendabel alternatief voor leegstand, maar vraagt wel om een andere aanpak dan verhuur voor een langere periode. Voorkom problemen, maak goede afspraken met je huurders.

april 2017

Architect niet altijd aansprakelijk voor ontwerpfout

Een architect is in beginsel aansprakelijk voor ontwerpfouten. Dat is echter niet altijd het geval.

januari 2017

Geschil tijdens de bouw? Nog vóór oplevering snel afgehandeld!

De Raad van Arbitrage voor de Bouw introduceert een nieuwe procedure: een Fast Track Bindend Advies procedure. Met deze snelle procedure kunnen geschillen tijdens de bouw in zeer korte tijd worden afgehandeld.

november 2016

Bouw van fietsenberging is géén aanneming van werk | De verschillen tussen aanneming van werk en koop

Wanneer is sprake van aanneming van werk en wanneer van koop? En wat is het verschil met een overeenkomst van opdracht, een gemengde overeenkomst of een koop-/aannemingsovereenkomst?

oktober 2016

Uitsluiting inschrijving in concretiseringsfase niet onrechtmatig

Aanbestedingen op basis van best value procurement hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen in Nederland. De belangrijkste fase in de BVP-methodiek is de concretiseringsfase. Een inschrijving kan in deze fase alsnog worden uitgesloten of ongeldig worden verklaard.

september 2016

Feitelijk handelen als bouwteam maakt dat sprake is van bouwteamovereenkomst

Wanneer een opdrachtgever en een aannemer, ondanks het ontbreken van een schriftelijke bouwteamovereenkomst, feitelijk handelen en samenwerken als ware het een bouwteam, kan dit ertoe leiden dat tóch sprake is van een bouwteamovereenkomst.

juli 2016

Aansprakelijkheid na oplevering, nu en naar komend recht

Wanneer kan ik een beroep doen op de garantieregeling? En als dat niet (meer) kan, kan ik dan nog een beroep doen op de verborgen gebrekenregeling? In dit artikel worden zowel de huidige regelingen als nieuwe regelgeving kort besproken.

juni 2016

Boetebeding heeft waarschuwingsfunctie: boete moet direct worden gevorderd

Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het boetebeding een waarschuwingsfunctie heeft voor tijdige betaling van de huurpenningen, met als gevolg dat de verhuurder het boetebeding direct zal moeten inroepen en niet pas jaren later kan overgaan tot het innen van de boete.

juni 2016

Architect en auteursrechten

Dat het auteursrecht van de architect de opdrachtgever in een lastig parket kan brengen wordt maar weer eens duidelijk in een tweetal recente zaken, waarin architecten zich hebben verzet tegen de bouw van woningen.

mei 2016

Aannemer heeft géén recht op vergoeding winstderving ex paragraaf 29 UAV

Wanneer de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die in de werkelijkheid, geeft dit een aannemer recht op verrekening van meer- en minderwerk én in uitzonderlijke gevallen aanspraak op bijbetaling.

april 2016

Geen veilige voorziening glasbewassing: niet voldaan aan eisen van goed en deugdelijk werk

Het niet leveren van goed en deugdelijk werk was onlangs onderwerp van geschil in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

april 2016