mr. J.N. (Korian) Gerritsen

Advocaat


Specialistenverenigingen

  • Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)
  • Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

Mijn pand moet energiezuiniger: moet ik daarvoor zorgen?

De overheid vraagt veel van u als vastgoedeigenaar als het aankomt op verduurzaming. Dát het energiezuiniger moet is duidelijk, maar wie moet daarvoor zorgen?

maart 2021

Binnen welke termijn moet de huurder een verlengingsverzoek indienen?

De huurder kan een verlenging verzoeken voor 1, 2 of 3 maanden, maar niet tot een later datum dan 1 september 2020.

april 2020

Verlengingsverzoek ontvangen? Kom meteen in actie!

De verhuurder moet de afwijzing binnen een week na het verzoek van de huurder om het huurcontract tijdelijk te verlengen schriftelijk bij de huurder kenbaar maken.

april 2020

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Welke mogelijkheden hebben verhuurders van woonruimte?

april 2020

Huurachterstand: voor coronacrisis of door coronacrisis?

Het is zinvol om na te gaan of de coronacrisis wel daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de betalingsonmacht van de huurder.

april 2020

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

april 2020

Uitstel – geen afstel – inwerkingtreding Omgevingswet

De verlegging van de bestuurlijke aandacht naar de corona maatregelen maken dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moet worden opgeschoven.

april 2020