mr. J.G. (Jurian) Bos

Advocaat - Senior

Voor Jurian Bos is het vanzelfsprekend om zich in te zetten voor andere mensen. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie en politiek. Een mooie aanvulling op zijn werk als advocaat. Na een korte uitstap naar de politiek, wijdt Jurian zich weer helemaal aan het bestuursrecht.

Wil je meer weten over Jurian? Lees dan het hele interview door Berry Kessels

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging voor Milieurecht VMR

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Zorg en overheid

concentratietoezicht ACM, NZa boetebesluiten van ACM, NZa of CBP privatisering bestemmingsplan en planontwikkeling herbestemming vastgoed subsidies – verstrekken of intrekken toelating WTZi/WTZa vastgoed vergunningen – verlenen of intrekken zorgfinanciering bouwen/renoveren normatieve huisvestingscomponent

Omgevingswet

Na lang uitstel is het zover: de Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Omgevingswet

Per 1 januari 2021 zou de Omgevingswet (eindelijk) in werking treden. Deze wet bundelt wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige wettelijk kader voor ruimtelijke projecten en beoogt een integrale benadering van de verschillende facetten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De datum van 1...

Nader stikstofonderzoek nodig door Porthos-uitspraak

De zogenoemde Porthos-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) van 2 november 2022 zal weinigen ontgaan zijn. Zowel in media als in blogs is hieraan veel aandacht besteed. Wat houdt de Porthos-uitspraak kort gezegd in én hoe nu verder?   Porthos-uitspraak Hierna is kort puntsgewijs aangegeven wat de Porthos-uitspraak inhoudt. Hoe...

ABRvS 18-05-2022

De Gemeentestem 2022/72 | Handhaving vakantiepark. Geen definitiebepaling van perceel in het Bor.  Stolpboerderij geen hoofdgebouw. Recreatiewoningen geen bijbehorende bouwwerken. Berging met veranda niet vergunningvrij. (Texel)
De rechtbank heeft ten onrechte de stolpboerderij als hoofdgebouw aangemerkt. Dat de stolpboerderij er als eerste stond en daarmee volgens partijen het oorspronkelijke hoofdgebouw was, maakt dat, wat daar ook van zij, gezien de omschrijving van hoofdgebouw in artikel 1 van bijlage II van het Bor, niet anders. De recreatiewoningen zijn daarom geen bijbehorende bouwwerken bij de stolpboerderij.

Wacht niet te lang met bouwen

Wie te lang wacht met bouwen, loopt het risico dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekt. Dat is precies wat er speelde in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) van 29 juni 2022. Bij de intrekking kan een rol spelen dat de regelgeving in tussentijd is aangescherpt. Marginale bouwwerkzaamheden...

Wat is goed stikstofonderzoek?

Die vraag beantwoordt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) voor een parkeergarage in een uitspraak van 8 juni 2022. Het ging om een specifiek bestemmingsplan voor een nieuwe parkeergarage bij luchthaven Eindhoven. Deze luchthaven is voorzien op een afstand van 5,6 tot 12 kilometer van drie Natura 2000-gebieden. Vaststaat dat de stikstofgevoelige...

Update wet- en regelgeving bestuursrecht juni 2022 • Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Uiteraard kunnen wij u voorzien van een verdere toelichting. Daarnaast kunnen wij met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie daarvoor nodig is.  Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken Per 1 juli 2022 treedt een deel van...

Hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk?

Het blijft opletten bij de vraag of een bouwwerk zonder vergunning kan worden gebouwd. Daarvoor is namelijk de bestemming van het perceel bepalend en niet de feitelijke beleving of de oorspronkelijke situatie. Zo blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een stolpboerderij die als bedrijfswoning en receptie...

Noblesse oblige – zeker als advocaat • Jurian Bos

Voor Jurian Bos is het vanzelfsprekend om zich in te zetten voor andere mensen. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie en politiek. Een mooie aanvulling op zijn werk als advocaat. Na een korte uitstap naar de politiek, wijdt Jurian zich weer helemaal aan het bestuursrecht. Interview door Berry Kessels Zijn vader is predikant en zelf...

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn