Stappenplan en Handleiding Reorganisatie | Stap 3: uitvoering

Trefwoorden arbeidsrecht, Arbeidsrecht Datum: 19 november 2020

1. Opstellen van (formele) stukken

Het is raadzaam om van te voren al een aantal documenten (in concept) gereed te hebben, zoals bijvoorbeeld een informatiebrochure over de reorganisatie, de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst en/of het individuele gesprek en de vaststellingsovereenkomst.

2. Het informeren en in gesprek gaan met de medewerkers

Nadat de OR/PVT, vakbonden en de leidinggevenden op de hoogte gesteld zijn van de reorganisatie worden de medewerkers geïnformeerd. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte vindt dit plaats in een algemene bijeenkomst en wordt er vervolgens met de medewerkers persoonlijk gesproken indien zij door het besluit worden geraakt.

3. De uitvoering van het besluit

Zodra het reorganisatiebesluit is genomen en er geen opschortingstermijn van een maand (meer) geldt op grond van artikel 25 lid 6 van de WOR, kan de ondernemer het besluit uitvoeren.

Werknemers voor wie een uitwisselbare of passende functie beschikbaar is, krijgen deze functie toegewezen.

Als gedwongen ontslagen vanwege de reorganisatie onvermijdelijk zijn, kan daarvoor – eventueel na een herplaatsingstraject – de ontslagprocedure bij UWV worden gestart of een beëindigingsregeling overeen worden gekomen met de werknemers.

——————————————————-

Terug naar Stap 2: de advies- en overlegtrajecten

Terug naar Stap 1: voorbereiding reorganisatie

Terug naar Stappenplan en Handleiding voor een reorganisatie