DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Table of contents

Wacht niet te lang met bouwen

Wie te lang wacht met bouwen, loopt het risico dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekt. Dat is precies wat er speelde in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) van 29 juni 2022. Bij de intrekking kan een rol spelen dat de regelgeving in tussentijd is aangescherpt.

Wat is er gebeurd?

Concreet ging het om een verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande schuur tot Bed & Breakfast. Deze vergunning was op 15 juli 2011 verleend, maar pas na zeven jaar is gestart met de bouw. De eigenaar van het perceel stelt dat deze vertraging aan het college van burgemeester en wethouders (“college”) te wijten is. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, waarbij afspraken zijn gemaakt. Verder waren er perikelen met de aannemer. Ook hebben de bouwwerkzaamheden na de start op 18 december 2018 direct plaatsgevonden. Het college is hiervan niet onder de indruk en trekt de omgevingsvergunning in.   

Marginale bouwwerkzaamheden kunnen onvoldoende zijn om een omgevingsvergunning te behouden. Daarnaast kan het bevoegd gezag de intrekking van de vergunning mede baseren op strenger geworden normen.

Hoe beoordeelt de Afdeling de zaak?

Zowel de rechtbank als de Afdeling geven het college gelijk. Het college heeft alle betrokken belangen meegenomen en zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Daarbij is van doorslaggevend belang dat de werkzaamheden – die weliswaar voorafgaand aan de intrekking zijn gestart – marginaal van aard zijn. Alleen al hierom hoefde het college niet af te zien van intrekking. Daarnaast speelt volgens de Afdeling het tijdsverloop een rol en het ontbreken van concrete afspraken. Ook mocht het college bij zijn beoordeling betrekken dat de isolatienormen in het Bouwbesluit inmiddels gewijzigd zijn. Dat het bouwplan in 2011 voldeed aan hogere isolatienormen dan de toen geldende normen, helpt de eigenaar niet. De isolatienormen uit het Bouwbesluit zijn inmiddels nog strenger geworden. Dit is ter zitting erkend en ook is erkend dat het bouwplan niet meer op alle punten voldoet aan deze strengere normen. Het college mocht de omgevingsvergunning daarom intrekken. Daarbij hoefde het college geen doorslaggevend gewicht toe te kennen aan de nadelige (financiële) consequenties van dit besluit voor de eigenaar van het perceel.

Dus…

Deze uitspraak maakt duidelijk dat wie te lang wacht met het gebruiken van een omgevingsvergunning, gewijzigde normen tegengeworpen kan krijgen. Klik hier voor de uitspraak van de Afdeling van 29 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1835.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print

Want to know more?

Call 026 – 35 22 888 or send a message.

Mail
The specialist(s):

mr. J.G. (Jurian) Bos

Lawyer - Senior

SHARE

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn