DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Table of contents

Gezag en erkenning | Echtscheiding met kinderen

Authority and recognition

Wanneer uw huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt, houdt u in principe samen met de andere ouder het gezamenlijk gezag over uw kinderen. Dit betekent dat u samen als ouders belangrijke beslissingen moeten overwegen en nemen. Voor belangrijke beslissingen is de handtekening van beide ouders nodig: oa. schoolkeuze, medische aangelegenheden, vakantie, het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitsbewijs. Wanneer gezamenlijk gezag niet gewenst is, dient de rechter benaderd te worden en neemt deze de uiteindelijke beslissing. Het beëindigen van gezamenlijk gezag is niet eenvoudig.

Wanneer geen sprake is gezamenlijk gezag, dan spreken wij van eenhoofdig of éénoudergezag. De ouder met het eenhoofdig gezag neemt alleen de beslissingen. Over en weer dienen ouders over en weer elkaar de nodige informatie betreffende het welzijn van hun kinderen te verschaffen. Daarnaast geldt dat zij elkaar raadplegen. Een kind dat buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren heeft niet vanzelfsprekend twee (juridische) ouders. Vaak is erkenning door de partner van moeder nodig. Zie ook erkenning van en gezag over kinderen.

In deze situatie is niet automatisch sprake van gezamenlijk gezag. Voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag is een aantekening nodig in het gezagsregister. In de meeste gevallen kan dit eenvoudig online geregeld worden.

Aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs

Voor het aanvragen van een nieuw paspoort voor een minderjarige is toestemming nodig van beide ouders/gezagdragers. Voor een identiteitskaart is deze toestemming nodig tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar kan de minderjarige alleen een identiteitskaart aanvragen.

Het formulier voor het aanvragen van een paspoort/identiteitskaart voor de minderjarige tot 12 jaar is meestal op de site van de gemeente te downloaden. Het betreft de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Overige informatie vindt u hier Naast een identiteitskaart is ook een paspoort aan te vragen.

Gezagsregister

Wanneer een kind wordt geboren tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap (GP), hebben beide ouders automatisch het gezag. Het gezag kan onder strenge voorwaarden gewijzigd worden. Wij informeren u graag over de (on)mogelijkheden. Wanneer geen sprake is van een huwelijk of GP, heeft alleen moeder na geboorte het gezag. Informatie over gezag en het gezagsregister vindt u hier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Want to know more?

Neem contact met ons op!

Mail
The specialist(s):

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn