DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Table of contents

Divorce and the forgotten legacy - 4 tips!

You think you have arranged everything well for your divorce, but years later it turns out that there is a lack of clarity regarding your deceased mother's share of the estate. Now your ex-partner wants to receive half of the inheritance. What can you do in such a case?

1. Check wat er in het convenant of de huwelijkse voorwaarden staat

Ga na of, en zo ja welke, afspraken zijn gemaakt over erfenissen tijdens de scheiding en vastgelegd in een convenant. Mogelijk zijn er ook in de huwelijkse voorwaarden – als hier sprake van is – afspraken gemaakt over erfenissen.

2. Vraag het testament op

Mogelijk heeft de overledene in het testament bepaald dat de erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt.

3. Ga na wat de omvang van de erfenis is

Als er nog verdeeld moet worden dan is het belangrijk om te weten hoe groot de erfenis was toen de nalatenschap openviel. Het kan namelijk zijn dat u wel een vorderingsrecht heeft op één van uw ouders, maar dat het de langstlevende ouder vrijstaat om de nalatenschap ‘op te maken’. Mogelijk heeft een ouder het vruchtgebruik van die erfenis of is er helemaal geen omvang bepaald en moet dat nog gebeuren. En misschien is een woning onderdeel van de erfenis. Uw ex-partner kan zich onterecht rijk rekenen.

4. Win advies in bij een advocaat

Als er geen heldere afspraken zijn gemaakt en blijkt dat deze nog verdeeld moet worden dan is het raadzaam om contact op te nemen met één van onze advocaat-mediators. Wij kunnen u adviseren over uw rechten en met u meedenken.

Wilt u meer weten over scheiden en erfenissen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 026 3522825 of mailen naar familierecht@dekempenaer.nl.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Want to know more?

Neem contact met ons op!

Mail
The specialist(s):

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn