DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Table of contents

Aanbestedingen in de zorg

Tegenwoordig zijn aanbestedingen binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Bij het inkopen van zorg door gemeenten spelen verschillende onderwerpen een rol. Als zorgverlener/zorginstelling kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met de volgende vragen:

  • Alleen inschrijven danwel in combinatie met collega’s?
  • Betreft het een aanbesteding of een subsidieregeling met van elkaar te onderscheiden procedures?
  • Welke mogelijkheden heeft u als uw inschrijving ongeldig wordt verklaard?
  • Welke mogelijkheden zijn er als u het niet eens bent met de voorgestelde prijzen of voorwaarden van de aanbestedende dienst?
  • Welke mogelijkheden heb ik om een aanbestedingsprocedure te beïnvloeden?

Wij staan graag voor u klaar bij vraagstukken op het gebied aanbestedingsrecht in de zorg.

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Want to know more?

Call 026 – 35 22 888 or send a message.

Mail

mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers...

Lawyer - Partner

mr. L. (Lotte) Lemmers...

Lawyer

mr. L.J.G.E. (Lauren) Hendriks ...

Lawyer

mr. N.H.M.M. (Nick) Janssen ...

Lawyer

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn