DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Areas of law

Bankruptcy law

Wanneer uw onderneming dreigt failliet te gaan, krijgt u te maken met het faillissementsrecht. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en door adequaat optreden is het vaak mogelijk de schade te beperken. De Kempenaer kan u adviseren en begeleiden bij insolventiesituaties.

Our clients

Wij werken voor ondernemers die in een faillissement situatie dreigen te raken. Daarnaast adviseren wij bestuurders, commissarissen en aandeelhouders over vennootschapsrechtelijke verplichtingen en persoonlijke aansprakelijkheidsprocedures.

Advice and support

De Kempenaer adviseert ondernemers bij reorganisaties, saneringen, vorderingen van crediteuren, doorstart en verkoop van (een deel van) een onderneming. Daarnaast treden we in opdracht van de rechtbank op als curator in faillissementen en/of bewindvoerder in surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen.

Issues and topics

B

C

I

Want to know more?

Call 026 – 35 22 888 or send a message.

Mail

Relevant articles

Bank niet aansprakelijk voor faillissement reisorganisatie

Een grote reisorganisatie gaat failliet nadat de bank de kredietrelatie met deze organisatie heeft opgezegd. De rechtsopvolger van de reisorganisatie eist een schadevergoeding van de bank, nu die het faillissement zou hebben veroorzaakt.

Rentevordering na faillietverklaring is nog afdwingbaar

Rentevorderingen, die ontstaan na een faillietverklaring, zijn niet verifieerbaar. De vraag is dan of zij door schuldeisers alsnog afdwingbaar zijn. De Hoge Raad geeft daarover nu duidelijkheid.

View all articles

The specialist(s)

R.J. (René) Borghans

Lawyer - Partner

N.E.M. (Nathalie) Nijenhuis

Medewerkers faillissementsrecht

mr. M. (Martijn) S. Bugter

Lawyer

mr. N.H.M.M. (Nick) Janssen

Lawyer

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn