Retail

Ondernemen in de retail sector is altijd dynamisch. Snelheid van handelen is daarom belangrijk. Zeker als het juridsche kwesties betreft. Het Kempenaer-team retail is u graag van dienst op uiteenlopende rechtsgebieden. Wij adviseren zowel landelijk opererende organisaties als de franchiser om de hoek.

Het team adviseert over leverancierscontracten, bedrijfsvoering, e-commerce, ruimtelijke ordening, vastgoed en arbeidsrecht. Maar ook over privacywetgeving, consumentenrecht en reclameregels. Daarnaast ondersteunen we opdrachtgevers ook in zeer specifieke zaken als productaansprakelijkheid, tracking & tracing en product-recalls.

Meer weten?

Neem contact op met Laurens Vrakking via 026 – 35 22 888 of mail naar retail@dekempenaer.nl, ook als een onderwerp in onderstaand overzicht er niet bij staat.

Cliënten

 • Supermarktformules
 • Supermarktondernemers
 • Beleggers
 • Vastgoedeigenaren
 • Vastgoedadviseurs
 • Overheden
 • Beheerders
 • Ontwikkelaars
 • Retailers
 • Franchisenemers
 • MKB-ondernemers
 • Webwinkels
 • Internationale retailpartijen

Zaken en onderwerpen

A

B

C

D

E

F

H

I

K

M

O

P

R

S

V

Actueel


Kennis

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

april 2020

WAB: Premiedifferentiatie WW naar de aard van het contract per 1 januari 2020

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst (niet zijnde oproepcontracten) en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie. De wetgever beoogt hiermee het aangaan van vaste contracten te stimuleren.

november 2019

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

november 2019

Opzegging van (duur)overeenkomsten, waar moet ik op letten?

Check soort overeenkomst, of überhaupt kan worden opgezegd en zo ja, op welke wijze.

augustus 2018

Samenhangende rechtsverhoudingen. Het blijft opletten geblazen!

Betekent een wanprestatie in een franchiseovereenkomst ook een wanprestatie in een andere overeenkomst?

november 2017

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer.

De twee belangrijkste risico’s die kleven aan het handelen door bestuurders namens een BV in oprichting (‘i.o.’).

november 2017

Ontslag werknemer supermarkt door weigeren leeftijdscontrole

Bij verkoop van alcohol of tabak moet bij twijfel de leeftijd van de koper worden gecontroleerd. Doet een verkoper die werknemer is dat niet, kan de reden zijn voor ontslag!

augustus 2017