Intellectuele eigendom

De toenemende globalisering en digitalisering maken het beschermen van intellectuele eigendommen een dynamisch en uitdagend rechtsgebied. Om inbreuk op uw intellectuele eigendommen te voorkomen of te doen stoppen, zijn er diverse wettelijke beschermingsvormen voorhanden. Maar welke vorm en combinatie moet u kiezen voor een optimale bescherming van uw kennis of product? Daar helpen wij u graag bij.

Onze cliënten

Wij werken voor ondernemingen en particulieren in diverse sectoren.

Advies en ondersteuning

Wij adviseren en begeleiden cliënten op het gebied van het merkenrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, octrooirecht, databankrecht, oneerlijke mededinging en kwesties die verband houden met internet (domeinnamen) en (vrije) verspreiding van digitale informatie.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar intellectueleeigendom@dekempenaer.nl